Wywóz nieczystości płynnych

Materiał partnera
2019-10-03

Mimo rozwoju i rozbudowy zintegrowanych sieci kanalizacyjnych, w mniejszych miejscowościach i zamiejskich dzielnicach skupiających jednorodzinne domy, wciąż mamy do czynienia z procesem asenizacji, czyli usuwaniem nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni i szamb. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy, kto posiada kanalizację sanitarną zobowiązany jest do regularnego jej opróżniania i  posiadania dokumentu potwierdzającego wykonanie tej czynności w przypadku kontroli. Jak przebiega proces? Co wchodzi w zakres usług asenizacyjnych?

Czym jest asenizacja?

Każdy obiekt, w którym przebywają ludzie lub odbywają się procesy produkcyjne produkuje ścieki i fekalia. Rozwój nowoczesnej technologii sprawił, że wiele z nich korzysta z podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Jednakże nie zawsze jest to możliwe. Wiele gospodarstw domowych, rolnych, zakładów przemysłowych czy instytucji wciąż korzysta ze zbiorników, znajdujących się w głęboko wykopanym dole, gdzie odprowadzane są ścieki. Ówcześnie była to najpopularniejsza forma gromadzenia nieczystości płynnych. Asenizacja to zabieg sanitarny, który polega na ich usuwaniu, co zapobiega przepełnieniu się dołów kloacznych. Dbanie o regularny wywóz ścieków to obowiązek właściciela posesji, podlegający obecnie obowiązującym przepisom zawartym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Co więcej, w przypadku kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli lokalnych władz, trzeba posiadać dokument potwierdzający wywóz fekaliów, który otrzymuje się od firm asenizacyjnych np. PHU Marii Moskal, posiadających stosowne uprawnienia oraz specjalistyczny sprzęt. Przede wszystkim mowa tu o pojeździe, potocznie zwanym szambiarką czy szambowozem. Wyposażony jest on w zbiornik oraz elastyczny przewód ssawno-spustowy. Podciśnienie wytwarzane przez kompresor sprawia, że nieczystości są wypompowywane z dołu i transportowane do cysterny.

Usługi asenizacyjne

Samodzielne działanie w kontekście wywozu płynnych nieczystości może powodować wysokie kary finansowe, ze względu na zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Firmy oferujące taką usługę zazwyczaj współpracują z oczyszczalniami ścieków znajdującymi się na danym obszarze, dzięki temu mamy pewność, że odprowadzane przez nas nieczystości trafiają  w odpowiednie miejsce, nie szkodząc roślinom, zwierzętom a przede wszystkim ludziom. Asenizacja obejmuje usuwanie ścieków komunalnych i przemysłowych pochodzących ze zbiorników odpływowych i bezodpływowych. To również działania związane z przetykaniem rur, gdyż ich zablokowanie powodować może niebezpieczne awarie. Dodatkowo, firmy asenizacyjne jakie jak PHU Marii Moskal, zajmują się czyszczeniem sieci kanalizacyjnych i zbiorników gnilnych współpracując zarówno z klientami indywidualnymi jak i instytucjami. Korzystanie z tych usług to gwarancja profesjonalnej obsługi bez ryzyka wystąpienia negatywnych skutków wynikających z nagromadzonej ilości ścieków. 

Opracowanie artykułu:

PHU Maria Moskal

ul. Jana III Sobieskiego 96, 62-030 Luboń wielkopolskie
e-mail
telefon