Choć od roku 2012 węgiel i wyroby węglowe obłożone są akcyzą, nabywcy materiałów przeznaczonych na opał są z niej zwolnieni. Najnowsze przepisy formalizują jednak procedurę zakupu węgla: osoby fizyczne, chcące potwierdzić cel zakupu, podać muszą imię i nazwisko, adres oraz PESEL. W jaki sposób składy węgla wykonują formalności oraz czego klienci spodziewać się mogą w przypadku odmowy podania danych?


W jaki sposób kupować węgiel bez akcyzy?


Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, kupujące niewielkie ilości węgla – poniżej 200 kg – często zastanawiają się, z jakimi formalnościami spotkają się podczas zamawiania kilku worków opału w składzie węgla. Dostawy realizowane przez pośredników do domów osób prywatnych nie są jednak obarczone dużą ilością wymagań uprawniających do zwolnienia z akcyzy. Przy zakupie węgla konieczne będzie okazanie dowodu tożsamości, a transakcja zapisana zostanie przez sprzedawcę w ewidencji wyrobów węglowych. Jest to dokumentacja, najczęściej prowadzona w formie elektronicznej, która obejmuje wszystkie przeprowadzone transakcje. 


W jaki sposób przebiega sprzedaż materiałów węglowych powyżej 200 kg? Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku umożliwiają indywidualnym nabywcom zakup większej ilości węgla na opał bez doliczonej akcyzy, jeśli wypełnią oni oświadczenie mówiące o celu wykorzystania materiałów. Finalny nabywca węgla złożyć musi oświadczenie potwierdzające cel użycia opału, w którym uwzględnione będą dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość nabywcy. W oświadczeniu znaleźć musi się ponadto informacja o ilości, rodzaju oraz przeznaczeniu zakupionych wyrobów. W przypadku odmowy podania wymienionych informacji, sprzedawca zobowiązany jest do doliczenia kwoty akcyzy.


Jakie wyroby węglowe kupują klienci indywidualni?


Niektóre gospodarstwa domowe, a także m. in. szkoły, szpitale oraz inne placówki wciąż korzystają z wyrobów węglowych przeznaczonych na opał. Skład węgla Top-Opał, docierający do klientów w woj. Warmińsko-Mazurskim, w swojej ofercie posiada zarówno dostarczany luzem, jak i paczkowany opał różnych rodzajów dostępnych na rynku. Popularnością cieszy się węgiel orzech, orzecho-kostka oraz szybko zdobywający swoich zwolenników ekogroszek, komfortowy ze względu na pozostawioną niewielką ilość popiołu. Firma podkreśla, iż osoby kupujące materiały opałowe powinny zwrócić uwagę na sposób ich przechowywania w składzie. Ochrona węgla przed wilgocią stanowi gwarancję jego wysokiej jakości.