Zasady montażu instalacji kanalizacyjnej np. dla domu jednorodzinnego, są bardzo złożone i wielokrotnie opisane na setkach kartek projektu opisowego, technicznego, wizualizacyjnego, rysunkowego, czy kartograficznego. Tworzenie przyłącza to zaś zadanie dla specjalistycznych pracowni instalatorskich, które współpracują przy pracach wykonawczych z geodetami, architektami, a nawet z geotechnikami. Wszystkie procesy tworzenia uzbrojenia terenu, oraz wewnętrznej sieci, muszą być przeprowadzone w zgodzie z dziesiątkami norm PN-EN.

Układanie i montaż przewodów kanalizacyjnych

Po bardzo złożonym procesie projektowym, w którym bezsprzecznie należy wyznaczyć ważne parametry całej sieci zewnętrznej oraz wewnętrznej, przychodzi czas do zaplanowania prac układania i montażu przewodów kanalizacyjnych. Zakres tych prac dotyczy wykopów otwartych bez obudowy, wykopów otwartych obudowanych, przygotowania dna wykopu, montażu właściwego przewodów pod ziemią, łączenia rur, układania przewodów w gruncie, montażu studzienek, zasypywania wykopów po inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, odbioru technicznego przewodów, a następnie przeprowadzenie badań ciśnieniowych wraz z płukaniem i dezynfekcją (to dotyczy głównie rur wodociągowych). Istotne jest także badanie szczelności przewodów i wspomnianych studzienek, co pozwala dopiero do przejścia do działań wykonywania połączeń wewnątrz konstrukcji budowli. Mowa o pracach montażowych, a następnie o wnikliwym, profesjonalnym i w pełni prawnym odbiorze.

Najważniejsze parametry przy montażu przewodów kanalizacyjnych

Przy montażu przewodów kanalizacyjnych należy przede wszystkim uwzględnić szereg własności zaliczanych do warunków technicznych budynku, oraz do warunków gruntowych. Ważne jest określenie przepustowości dziennej i średniej, liczby podłączonych urządzeń i osprzętów pod sieć, jej poziom technologiczny i jakość materiałową. Ważne są również ogólne właściwości fizyko-mechaniczne przewodów, którymi mogą być rury PVC-U i PP. Mowa zatem o takich parametrach, jak: gęstość średnia, moduł elastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, współczynnik rozerwalności liniowej, przewodność cieplna, odporność powierzchniowa, pojemność cieplna właściwa, odporność na zamarzanie wody, palność, oraz odporność chemiczna.

Z jaką pracownią podjąć współpracę?

Jak można zauważyć prace związane z montażem sieci kanalizacyjnych, są połączeniem działań instalatorskich, architektonicznych, a także tych wchodzących w skład robót ziemnych. Istotne jest także materiałoznawstwo, oraz znajomość nowych technologii, w tym tych energooszczędnych i egzystujących w ramach ochrony środowiska. Najlepiej zatem podejmować kooperację z tak szeroko wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami, jak HYDRO INSTAL. Tego typu firmy zajmują się bowiem nawet budową przepompowni kanalizacyjnych, montażem kotłów c.o. i ogrzewania podłogowego, a także tworzeniem instalacji wodnych dla obiektów komercyjnych, czy też publicznych!