Awarie elektrowni elektrycznej zdarzają się rzadko, jednak zawsze niosą za sobą dyskomfort, a często także straty. Pół biedy, gdy przez brak prądu stracimy możliwość ugotowania obiadu – bywają jednak sytuacji, gdy od dostawy prądu zależy ludzkie życie. W takich miejscach konieczne jest zasilanie awaryjne, czyli agregat prądotwórczy. Sprawdź, jak działają i gdzie najczęściej stosuje się te generatory prądu.

Działanie agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy, nazywany inaczej generatorem prądu, to urządzenie elektroenergetycznego, pełniące głównie rolę zasilania awaryjnego. Za pomocą agregatów prądotwórczych można dostarczać energię elektryczną do różnego rodzaju urządzeń i stanowi on rezerwowe źródło prądu, w przypadku przerwania jego dostawy. To maszyny niezastąpione w przypadku awarii sieci energetycznej oraz w miejscach, w których nie ma dostępu do stałego źródła prądu.

Przemysłowe zastosowanie generatorów prądu

Generatory prądu to urządzenia niezbędne w wielu firmach, zajmujących się różnymi gałęziami przemysłu. Stały dostęp do zasilania jest szczególnie istotny w branży medycznej, gdzie od dopływu energii elektrycznej często zależy życie pacjentów, a także w różnego typu laboratoriach badawczych. Inne branże, w których agregaty prądotwórcze są powszechnie stosowane to:

  • rolnictwo – hodowla zwierząt, podobnie jak uprawa roślin szklarniowych wymaga zapewnienia odpowiednich warunków w budynkach gospodarczych – w tym dogrzewania tych obiektów, odpowiedniego oświetlenia i wielu innych działań, w których dużą rolę odgrywa zasilanie energią elektryczną;
  • budownictwo – często na placach budowy nie ma możliwości podpięcia się do sieci, a dostawa prądu niezbędna jest do funkcjonowania narzędzi i urządzeń – korzystanie z mobilnych generatorów prądu jest popularnym w tej branży rozwiązaniem;
  • handel – przerwa w dostawie prądu uniemożliwia nie tylko wykonywanie transakcji – za pomocą energii elektrycznej zasilane są chłodnie i mroźnie, w których przechowuje się wiele towarów, wymagających niskich temperatur magazynowania;
  • przemysł – przerwy w dostawach prądu lub przeciążenia sieci mogą spowodować kolosalne straty w wielu gałęziach przemysłu, dlatego właściciele firm zabezpieczają się, kupując agregaty prądotwórcze.

Bez mobilnych agregatów prądotwórczych branża eventowa miałaby dużo mniejsze możliwości – nie mogłyby się odbywać żadne koncerty plenerowe, festiwale, festyny i pokazy. To dzięki zastosowaniu agregatów możliwa jest organizacja imprez okolicznościowych z dala od zabudowań mieszkalnych – również imprez firmowych oraz ślubów plenerowych.

Agregat prądotwórczy w Twoim domu

Nie tylko różne gałęzie przemysłu potrzebują zabezpieczenia na wypadek niestabilności energetycznej i przerw w dostawach prądu. Zasilanie awaryjne przydaje się również klientom indywidualnym – w budynkach mieszkalnych znajduje się bowiem wiele urządzeń elektrycznych, a braki w dostawie prądu lub przeciążenia sieci potrafią znacznie utrudnić codzienne czynności.

Producenci agregatów EVE-ENERGY oferują nie tylko generatory prądu dla różnych branży, ale także samodzielne źródeł prądu dla budynków mieszkalnych. Agregaty prądotwórcze to doskonałe zabezpieczenie na wypadek awarii systemu zasilania, dlatego warto się zdecydować na zakup takiego urządzenia lub wynajem generatora prądu na czas największych obciążeń sieci – np. święta Bożego Narodzenia.

Zasilanie awaryjne - pogotowie agregatowe

W przypadku awarii prądu, gdy niezbędne jest przywrócenie zasilania, jednak nie mamy pewności, jak długo potrwają prace, możemy skorzystać z pogotowia agregatowego. Jest to usługa polegająca na dostarczeniu pod wybrany adres, na terenie całego kraju jednostek prądotwórczych – zasilania awaryjnego. Pogotowie agregatowe działa całą dobę, dlatego niezależnie od sytuacji, miejsca czy pory, możemy skontaktować się ze specjalistami, którzy szybko i skutecznie rozwiążą nasz problem.

W ramach usług pogotowia agregatowego możemy także zlecić fachowcom przyłączenie lub naprawę instalacji elektrycznych, a także wypożyczyć rozdzielnie, przewody, najazdy ochronne, powerlocki, zbiorniki ON i inne maszyny prądotwórcze.