Szamba są świetną alternatywą dla sieci wodnokanalizacyjnych. Obecnie zbiorniki asenizacyjne są równie praktyczne, co klasyczne przyłącze kanalizacyjne, pod warunkiem, że podczas jego montażu dopilnowano odpowiednich kroków, mających na celu sprawne działanie instalacji kanalizacyjnej opartej o zbiorniki na ścieki płynne.

Szambem nazywamy zbiornik specjalnej konstrukcji zapewniającej szczelność przechowywanych w nim odpadów i zanieczyszczeń płynnych, wykonanych z różnych materiałów takich jak tworzywa sztuczne, czy też beton. Z punktu widzenia ekonomiki inwestycji najpraktyczniejsze są szamba jedno-, dwu- a nawet trzykomorowe wykonane z betonu.

Właściwy montaż szamb betonowych tylko ze sprzętem

Gotowe szamba betonowe w zależności od wspomnianej budowy wymagają różnej głębokości wykopu. W przypadku, gdy podłoże, na którym będzie montowane szambo, jest skaliste i trudne w eksploracji warto zdecydować się na zbiorniki betonowe dwukomorowe, wymagają płytszych wykopów.


Popularność szamb betonowych wynika z ich niezwykłe wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne (nawet do 15 ton) oraz szczelność konstrukcji. Swe niezwykłe właściwości ten rodzaj zbiorników asenizacyjnych zawdzięczają specjalnej konstrukcji i dwuwarstwowej masie izolacyjnej dającej 100% szczelności. Jak każdy przedmiot tak i ten ma swoje słabe punkty. W przypadku szamb z betonu do minusów tego rozwiązania zaliczyć należy wagę gotowego zbiornika (nawet kilka ton). Duża masa sprawia, że podczas transportu i montażu szamb należy zachować szczególne środki ostrożności i specjalistyczny sprzęt budowlany. Koszt inwestycji będzie najniższy, jeśli zamówimy zbiornik na ścieki razem z usługą montażu, np. w firmie produkującej szamba Solidbet Sp. z o.o.


Istota montażu szamba betonowego

W przypadku gotowych szamb betonowych najważniejszym elementem montażu szamba jest jego właściwe posadowienie w wykopie. Następnym krokiem jest montaż elementów kominków inspekcyjnych, które mogą być wymurowane z kostki betonowej i przykryte razem ze zbiornikiem specjalnymi włazami. Oczywiście usługa montażu obejmuje również instalację przewodu kanalizacyjnego i uszczelnienie połączeń.


Podczas podłączania szamba trzeba mieć na uwadze właściwe umieszczenie rury kanalizacyjnej, która powinna być zamontowana z minimum 2% spadkiem, do 1,5 m pod ziemią i koniecznie około 10 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu, celem zapewnienia bezawaryjnego działania instalacji również w okresie zimowym.