Złoża filtracyjne przeznaczone są do uzdatniania wody w różnych procesach. Ich odpowiedni wybór opiera się na fizyko-chemicznej analizie wody. Złoża filtracyjne odpowiadają za efektywną pracę stacji uzdatniania wody. Umieszcza się je w specjalnie skonstruowanych filtrach, których przeznaczenie determinuje rodzaj użytego złoża. Jakie rodzaje złóż filtracyjnych są najczęściej stosowane?

Piaski i żwiry filtracyjne

Piaski i żwiry filtracyjne są powszechnie stosowane w stacjach uzdatniania wody pitnej i przemysłowej. Wykorzystywane kruszywo musi spełniać określone normy jakości oraz posiadać wymagane atesty. Najważniejsze jednak, by posiadało odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne. Jak informuje specjalista z firmy „Stylbud”- żeby osiągnąć najlepsze rezultaty filtracji, piasek i żwir filtracyjny, powinien cechować się jednorodnością. Powinien być również odporny na ścieranie i uszkodzenia. Właściwa budowa chemiczna kruszywa zapewnia brak negatywnego wpływu na smak wody. Żwir nie może zawierać w sobie żelaza, ani innych cząstek organicznych. Nie powinien też barwić wody. Wysokiej jakości żwir filtracyjny charakteryzuje się odpowiednią ilością i jakością podziarna i nadziarna. Dobre kruszywo nie powinno mieć ich więcej niż 10%.

Antracyt filtracyjny

Hydroantracyt jest niezastąpionym składnikiem przy wielowarstwowej filtracji. Taki proces stosowany jest podczas usuwania manganu i żelaza z wody lub w trakcie eliminacji rozproszonych ciał stałych i zmętnień.  Antracyt w znacznym stopniu poprawia efektywność filtracji, obniżając przy tym zużycie wody płuczącej, co przyczynia się do dłuższej żywotności filtra. Naturalny, czysty antracyt w 90% składa się z węgla. Pierwiastek ten wykazuje też wysoką zdolność do absorbowania chloru z wody, czym poprawia jej właściwości organoleptyczne.

Złoża zmiękczające

Złoża zmiękczające odpowiedzialne są za usuwanie z wody rozpuszczonych związków wapnia. Dzięki temu kamień nie osadza się rurach i armaturze. Złoża zmiękczające występują pod postacią żywic jonowymiennych. Ich działanie polega na wymianie soli wapnia i magnezu na jony sodu.

Złoża odżelaziające i odmanganiające

Złoża tego typu aplikowane są do odżelaziaczy wody. Bardzo skutecznie i w ekonomiczny sposób usuwają związki żelaza z wody oraz wpływają na obniżenie zawartości manganu. Złoża odżelaziające wymagają regeneracji chemicznej lub okresowego przepłukania zimną wodą. Z kolei złoża odmanganiające usuwają z wody mangan i redukują zawartość żelaza. Występują w dwóch wersjach- wymagających lub niewymagających napowietrzania.

Złoża sedymentacyjne

Złoża sedymentacyjne pozwalają na filtrację różnego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak rdza czy piasek. Sprawiają, że woda jest mniej mętna. Wykorzystuje się je w filtrach narurowych i kolumnach filtracyjnych.