W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przykłada się do zmniejszenia odpadowości oraz szkodliwości opakowań względem środowiska naturalnego. Warto wiedzieć, że niektóre firmy podjęły się produkowania folii i opakowań wykonanych z biodegradowalnego polietylenu. Czym jest ten surowiec i czy pomoże odciążyć środowisko naturalne?

Bezpieczna technologia

Zanim przejdziemy do właściwości samego polietylenu, warto powiedzieć kilka słów o jego wytwarzaniu, które również należy do procesów nieobciążających środowiska. Etylen niezbędny do produkcji tego tworzywa jest produktem ubocznym w czasie rafinacji ropy. Mechanizm ten pozwala uzyskać wysokiej jakości paliwo, natomiast etylen stanowi zbędny odpad. Dzięki technologii pozwalającej wytworzyć z niego polietylen, surowiec ten nie jest marnowany. Pozyskiwanie polietylenu nie wiąże się ze szkodzeniem środowisku. W zależności od warunków, w jakich jest wytwarzany polietylen, może on mieć różnorodne właściwości. W przemyśle jest oznaczany jako PE i stanowi materiał wyjątkowo giętki, woskowaty, przezroczysty i poddający się ponownemu przetworzeniu, przy zachowaniu jego wielu właściwości.

Biodegradowalność polietylenu

Początkowo polietylen nie był surowcem biodegradowalnym, jednak jest surowcem, który bardzo łatwo poddaje się procesom recyklingu. Lata badań pozwoliły jednak na dodatkowe poprawienie jego właściwości biodegradowalnych. Obecnie stosuje się dwie technologie. Pierwszą z nich jest dodawanie do PE dodatkowych, w pełni biodegradowalnych składników, które ułatwiają jego późniejszy rozkład aż do szczątkowych ilości. Druga opcja to innowacyjny proces, który polega na rozkładzie opakowania do podstawowych substancji występujących powszechnie w przyrodzie, takich jak: woda, dwutlenek węgla oraz niewielka ilość biomasy. Sposób ten wykorzystuje między innymi firma Fol-Plast Zawadka, której główną siedzibę znajdziemy w miejscowości Pilawa.

Wybierz mądrze!

Polacy chętniej sięgają po opakowania biodegradowalne, gdyż świadomość społeczeństwa względem ochrony środowiska naturalnego stale rośnie (m.in. w wyniku działań proekologicznych polskich przedsiębiorców z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych). Przy działaniach przemysłowych warto  używać materiały pomocnicze i opakowania, które wykorzystują materiały pochodzące z recyklingu oraz biodegradowalne.