Sito to proste narzędzie znane i powszechnie używane do wieków. Wykorzystywane jest ono do oddzielania od siebie obiektów o różnej wielkości frakcjach lub też do oddzielania materiałów stałych od płynów. Występuje pod różnymi postaciami w wielu dziedzinach naszego życia. Obecnie sita wykonane z blach perforowanych wykorzystywane są na szeroką skalę w rolnictwie, jako element różnych maszyn rolniczych.

Sita stosowane w produkcji żywności

Rolnictwo nierozerwalnie wiąże się z produkcją żywności. Ten sektor gospodarki natomiast regulowany jest licznymi przepisami dotyczącymi metod produkcji oraz jakości uzyskiwanych produktów. Dotyczą one również pozyskiwania i obróbki surowców, jakimi są płody rolne uzyskiwane w polskich gospodarstwach. Możliwość dalszego przetwarzania jest możliwa jedynie dla tych zbóż, warzyw czy owoców, które spełnią wymagania w zakresie czystości i bezpieczeństwa dla zdrowia. Dlatego też producenci rolni wykorzystują specjalistyczne maszyny rolnicze wyposażone w sita. Sprawdzają się one między innymi w obróbce roślin takich jak żyto, owies, pszenica jęczmień, groch zielony, łubin, słonecznik, kukurydza, rzepik, len, pietruszka, cebula, lucerna, fasola czy kminek, a także wiele innych.

Sita produkowane na potrzeby rolnictwa, w tym również te oferowane przez Wytwórnię Sit „Sitono”, dostępne są w różnych kształtach, grubościach oraz z rozmaitym rozmieszczeniem otworów, czyli tak zwanych oczek. Dzięki temu możliwe jest tworzenie konfiguracji dostosowanych do rodzaju obrabianego materiału. Sita stalowe pozwalają skutecznie oddzielić zanieczyszczenia od plonów, ale również wyselekcjonować warzywa, owoce czy zboża o odpowiedniej wielkości. Ta natomiast decydować może o ich późniejszym przeznaczeniu w procesie produkcji żywności. Sita wykonane z blachy perforowanej mogą przy tym być częścią rozmaitych urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Wialnie i czyszczalnie zbóż – sita oraz ramy

Jedną z podstawowych maszyn w gospodarstwie rolnym jest wialnia stosowana do wstępnego oczyszczenia młóconego ziarna. Pozwala ona oddzielić grube zanieczyszczenia, takie jak kłosy i zgoniny, oraz lekkie, czyli plewy, od dobrego plonu na podstawie różnicy w wielkości, a także ciężaru, choć w mniejszym stopniu. Ważnymi elementami budowy tego urządzenia są sita górne oraz sita dolne. Pierwsze oddzielały duże zanieczyszczenia, te drugie – drobniejsze. W prostych konstrukcjach spotkać możemy jedno sito górne i jedno sito dolne, ale w tych zaawansowanych stosowanych jest już kilka. Efektem pracy wialni jest materiał w trzech różnych frakcjach, czyli zanieczyszczenia większe zatrzymane na sicie górnym, ziarno zatrzymane na sicie dolnym oraz zanieczyszczenia drobne przesiane przez dolne sito.

Podobne przeznaczenie ma czyszczalnia ziarna, która wykorzystywana jest do oczyszczania wszystkich gatunków zbóż, kukurydzy, rzepaki, a także nasion roślin strączkowych oraz innych. Za jej pomocą usunąć można ze zbioru zanieczyszczenia takie jak kurz, plewy, rozdrobnione ziarna, piasek, nasiona chwastów, kłosy, słomę czy także kamienie. Znajduje ona zastosowywanie przede wszystkim w:

 • gospodarstwach rolnych – indywidualnych i prowadzących działalność gospodarczą,
 • stacjach hodowli roślin,
 • przedsiębiorstwach nasiennych,
 • wytwórniach pasz,
 • zakładach przetwórstwa nasion.

Powszechnie wykorzystywanym od lat rodzajem czyszczalni są czyszczalnie Petkus, które wciąż cieszą się uznaniem wśród rolników i producentów żywności. Również w czyszczalni ziaren wykorzystywane są sita oraz ramy, na których sita są umieszczane. Wykonane zgodnie z zaleceniami producentów maszyn rolniczych, z blachy ocynkowanej, stalowej lub kwasoodpornej są nie tylko trwałe, ale też wydajne w eksploatacji.

Maszyny rolnicze wykorzystujące sita

Wstępna obróbka oraz czyszczenie ziaren to jednak niejedyne zastosowanie sit w rolnictwie. Na jego potrzeby z blachy perforowanej wykonywane są wytrzymałe wysokiej jakości sita, które znajdują zastosowanie w rozmaitych urządzeniach i maszynach rolniczych. Wśród przykładów wymienić możemy:

 • śrutowniki,
 • rozdrabniacze,
 • młyny i młynki,
 • brykieciarki,
 • pelleciarki
 • rębaki.
Te ostatnie mają szerokie zastosowanie między innymi w produkcji pasz, mieleniu zbóż, słomy, pelletu, tworzyw sztucznych, a ponadto także w obszarze recyklingu. Wyposażenie tych urządzeń w sita stalowe pozwala skutecznie rozdzielać materiał przed poddaniem go rozdrobnieniu czy też podzieleniu go ze względu na przeznaczenie. Blachy perforowane jako sita często spotkać można też w suszarniach podłogowych, gdzie przeprowadzane jest suszenie grzybów, ziaren, ziół i innych. Elementy te są niezastąpione nie tylko w przechowywaniu, ale też transportowaniu produktów spożywczych.