Dobór instalacji solarnej

Materiał partnera
2019-09-26
panele słoneczne

Spora część ludzi budujących dom staje przed dylematem, czy kolektory słoneczne rzeczywiście się opłacają. Czy pozwolą zaoszczędzić koszty ogrzewania, czy będą stanowiły tylko jego ozdobę i znak, że jego właściciele interesują alternatywnymi źródłami energii. Powszechna opinia głosi, że z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne instalacja solarna w Polsce się nie opłaca. Może jednak takie przedsięwzięcie ma sens?

Od czego zacząć?

Jest kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę podczas projektowania instalacji solarnych. Jeszcze przed podjęciem decyzji o założeniu kolektorów trzeba się zastanowić, jakie ilości energii będą satysfakcjonujące, czy instalacja ma być użyteczna przez cały rok i ile będzie kosztował jej montaż.
Instalacja słoneczna może być wykorzystywana zarówno do produkcji ciepłej wody użytkowej, jak i wspomagać centralne ogrzewanie. Trzeba mieć świadomość, iż oszczędności na ogrzewaniu wynoszą ok. 15%, natomiast koszty montażu większej liczby kolektorów są stosunkowo duże. Zastosowanie instalacji solarnej do ogrzewania ma sens w przypadku zastosowania pompy ciepła. Głównym problemem przy projektowaniu instalacji solarnych jest nierównomierny rozkład energii docierającej do ziemi. Na okres od maja do sierpnia przypada ok. 60% rocznej energii docierającej do ziemi, od listopada do lutego przypada nieco ponad 5% rocznej energii. Nie ma zatem  możliwości technicznych zaprojektowania instalacji uniwersalnej zapewniającej ciepłą wodę przez cały rok. Najbardziej ekonomiczne instalacje projektuje się tak, aby od maja do połowy września zapewniały praktycznie sto procent energii potrzebnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W takich instalacjach nie trzeba stosować drogich próżniowych kolektorów – wystarcza płaskie. Dodatkowo ich liczba może być wówczas mniejsza, a ilość produkowanej energii znacznie przekracza możliwości jej odbioru. Ważne jest również miejsce instalacji kolektorów. Zwykle montuje się je na południowej stronie dachu. Ewentualnie na zachodniej lub wschodniej stronie jednak znacznie ograniczy to produkcje energii z kolektorów. W ostateczności można przemyśleć montaż kolektorów w ogródku, ale łączy się to z problemem połączenia ich z zasobnikiem w budynku.

Instalacja solarna - czy to się opłaca?

Jest to ekonomicznie uzasadniona inwestycja której zakup zwróci się w niedługim czasie. W przypadku dogrzewania domu kolektorami słonecznymi, wydatek jest duży, a czas zwrotu długi.  Szybszy zwrot nastąpi w przypadku wykorzystania instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Ważne, by wcześniejsze obliczenia uwzględniały różnice w ilościach energii dochodzącej do powierzchni ziemi w poszczególnych miesiącach. Ważne jest również wcześniejsze oszacowanie sprawności kolektora i całej instalacji. Decydując się na rozwiązanie konkretnej firmy wziąć pod uwagę również dostępność serwisu, oraz koszty okresowych przeglądów. Należy także wziąć pod uwagę zasadniczą kwestię kolektory produkują czystą ekologiczną energię, którą ciężko przeliczać na pieniądze.

Opracowanie artykułu:

Hydroenergy Adam Tański

ul. Wojewódzka 29, 11-300 Biskupiec warmińsko-mazurskie
e-mail