Wbrew pozorom idee budownictwa pasywnego, wdrażane są nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także kubaturowym, publicznym, komercyjnym, czy gospodarczym. Nowoczesne ośrodki przemysłowe, to najczęściej wielkopowierzchniowe budynki, których koszty utrzymania są olbrzymie. Nic dziwnego, że dzisiaj wdraża się w różnego typu halach i nie tylko, wydajnie instalacje technologiczne, od kotłów gazowych, po wentylację z rekuperacją odzysku ciepła.

Instalacje technologiczne, które wdrażają przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa modernizujące swoje ośrodku produkcyjne, wielokrotnie inwestują w takie rozwiązania technologiczne, jak: kotły gazowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy centralnego odkurzania, a także w wentylację z rekuperatorami odzysku ciepła, a nawet we własne oczyszczalnie ścieków! Tego typu wdrożenia to złożone procesy inwestycyjne, które pochłaniają olbrzymie środki finansowe. Istotne jednak jest to, że dzięki nim obiekty stają się pasywne, tj. energooszczędne, przynosząc rocznie gigantyczne oszczędności. Wielokrotnie zatem przy dużych powierzchniach roboczych, związanych z zainstalowaniem danych technologii, inwestycja zwraca się w kilka lat. Ważne jest jednak odpowiednie zaprojektowanie najbardziej optymalnych rozwiązań, a także ich precyzyjne wdrożenie. Każdorazowo procesem inwestycyjnym musi być wykonanie świadectw energetycznych, analiz zysków i ryzyka, a także oczywiście projektów branżowych instalatorskich wraz z kosztorysami, które zaadaptują precyzyjnie wyspecjalizowane firmy. Jednym z przedsiębiorstw montażowych instalacji grzewczych, sanitarnych, hydrantowych i technologicznych (mowa o instalacjach wykorzystywanych do procesów produkcyjnych), jest INTEBUD z miejscowości Bukowiec. Celem firmy jest przede wszystkim wdrażanie w ośrodkach przemysłowych i nie tylko, nowoczesnych rozwiązań ekologicznych oraz energooszczędnych.

Wentylacja z rekuperatorami odzysku ciepła

W dużych ośrodkach przemysłowych, jednym z problemów jest panujący wewnątrz obiektów mikroklimat. Wielokrotnie powietrze jest zbyt zanieczyszczone, co wpływa na pogorszone warunki pracy dla zatrudnionych specjalistów, czy też na szybsze degradowanie linii technologicznych i wysoki poziom brudu. Niestety sam system centralnego odkurzania, nie zapewni optymalnego środowiska produkcyjnego. Tu należy wspomnieć o wentylacji z rekuperatorami odzysku ciepła, które oprócz stabilizacji temperatury we wnętrzu hal, magazynów itd., ma duże znaczenie w usuwaniu na zewnętrz obiektu krążących w powietrzu zanieczyszczeń. Szczególnie należy zwrócić dzisiaj uwagę na rozwiązanie, jakim jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. To ona pozwala na pełne sterowanie obiegiem powietrza, dostarczając wymagane dawki czystego powietrza. Podkreślić należy w tejże technologii, iż może być ona przystosowana do złożonych systemów zautomatyzowanych, sterowanych nawet zdalnie!

Gdzie szczególnie warto stosować tego typu rozwiązania:

  • przy chłodzeniu chlewni, kurników i innych obiektów rolnych,
  • w magazynach i sortowniach,
  • w halach przemysłu przetwórstwa spożywczego (normy HACCP), czy też w obiektach wykorzystywanych w branżach chemicznej, metalurgicznej, hutniczej, meblarskiej.