Dzięki istnieniu skupów złomu możliwe jest odzyskiwanie większej ilości surowców wtórnych. Firma Figon jako skup złomu skupuje również metale kolorowe. Dzięki recyklingowi metali kolorowych można znacząco ograniczyć zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Odzyskiwanie surowców wtórnych zmniejsza również koszty produkcji, ponieważ nie trzeba danego surowca wydobywać, wystarczy go przerobić. Dowiedz się, jak wygląda recykling metali kolorowych.

Jakie metale są kolorowe?

Metale kolorowe to metale i ich stopy, które w swoim składzie nie zawierają żelaza. Te metale to głównie miedź, aluminium, cyna, brąz, ołów czy mosiądz, często określa się je jako metale nieżelazne. Firma Figon skup i sprzedaż złomu, której zakres działalności obejmuje teren Warszawy, skupuje również metale kolorowe. Jako skup surowców wtórnych przyjmuje złom stalowy i metale kolorowe. O tym, jak wygląda recykling metali nieżelaznych opowiada pracownik skupu złomu Figon:

Metale kolorowe są to surowce wtórne, które mogą zostać poddane recyklingowi. Procesy odzyskiwania i przerabiania tego surowca różnią się od siebie w zależności od jego składu i właściwości. Przetwarzanie niektórych metali może trwać nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt dni, jednak jest to nadal bardziej opłacalny proces niż wydobywanie nowych porcji surowca. Dzięki recyklingowi metali kolorowych można zminimalizować koszty produkcji oraz zmniejszać ilość zanieczyszczeń, które są emitowane do środowiska.

Firma Figon oprócz skupu i sprzedaży złomu i metali kolorowych oferuje również usługę demontażu elementów u klienta i odbiór własnym transportem.

Skup i recykling metali wtórnych

Skupy złomu i metali są miejscem, gdzie każdy może oddać puszki aluminiowe, felgi samochodowe czy inne metalowe rzeczy. Oddawanie metali do skupu jest opłacalne, ponieważ za każdy kilogram dostaniemy kwotę przypisaną do danego rodzaju metalu. W skupie są one sortowane i wstępnie oczyszczane. Często w takiej formie Figon skup sprzedaje metale kolorowe. Zazwyczaj duże firmy zajmujące się recyklingiem surowców wtórnych, odkupują je bezpośrednio od takich firm.  Recykling metali nieżelaznych bywa skomplikowany. Najdłużej trwa proces przetwarzania aluminium i składa się z kilku etapów. Na początku jest wstępna obróbka mechaniczna. Później trzeba usunąć wszelkie farby i nadruki poprzez ich wypalenie. Następnie metal topi się, filtruje i oczyszcza. Nie tylko aluminium jest przetwarzane, również miedź, ołów i cyna są poddawane recyklingowi. Proces odzyskiwania metali kolorowych z surowców wtórnych jest praktycznie bezodpadowy, a to ogromna zaleta z ekologicznego punktu widzenia.