Klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego

Materiał partnera
2019-08-27
tartak

Drewno konstrukcyjne wykorzystywane między innymi do wznoszenia więźby dachowej, czy innych elementów budynku mieszkalnego, musi wyróżniać się wieloma ważnymi właściwościami. Ich parametry fizyczne, wyznaczają ważne normy, który muszą być dzisiaj przestrzegane przez tartaki. Najlepsze z nich oferują zatem konstrukcje o niepowtarzalnej jakości. Dowiedz się, jakie są klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego i jaki materiał wybierany jest w dekarstwie!

Parametry drewna konstrukcyjnego

Drewno konstrukcyjne przede wszystkim klasyfikowane jest na dwa rodzaje: gatunki liściaste, a także na gatunki iglaste. Wśród pierwszej grupy surowców, wyróżnia się klasy: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45, czy też C50. Gatunki iglaste zaś posiadają klasy wytrzymałości: D18, D24, D30, D35, D40, D50, D60 oraz D70. Ich parametry dotyczą takich właściwości, jak te wytrzymałościowe, a także sprężyste. Do czynników wytrzymałościowych, zalicza się parametr dotyczący zginania, rozciągania wzdłuż włókien, rozciągania w poprzek włókien, ściskania wzdłuż włókien, ściskania w poprzek włókien, a także ścinania. Ich wartości określa się w N/mm2. Jeśli chodzi o właściwości sprężyste wyrażone w kN/mm2, mowa o średnim module sprężystości wzdłuż włókien, o średnim module sprężystości w poprzek włókien, a także o średnim module odkształcenia postaciowego. Przy określaniu klasy drewna konstrukcyjnego, ważna jest również jego gęstość (kg/m3): charakterystyczna oraz średnia gęstość.

Pamiętaj! Klasy drewna konstrukcyjnego, a także drewna klejonego warstwowo i drewna litego klejonego warstwowo, określają dwie ważne normy. Są nimi PN-EN 338 oraz PN-EN 14080. To one muszą być przestrzegane przez tartaki, które dzisiaj nie tylko dbają o uzyskiwanie najwyższej jakości surowca poprzez procesy obróbki (m.in. obróbka termiczna, fumigacja, suszenie itd.), ale także już na etapie współpracy z dostawcami ściętych drzew.

Jakie drewno konstrukcyjne na więźbę dachową?

Drewno konstrukcyjne na więźbę dachową powinno przede wszystkim przejść profesjonalną obróbkę termiczną, która zabezpieczy strukturę przed szkodnikami, a także przed wilgocią, czy wysokimi temperaturami. Przyjęło się dzisiaj, że może to być zarówno drewno iglaste, jak i liściaste, pod warunkiem, iż materiał będzie wyróżniał się wilgotnością strukturalną niższą, niż 15%! Takie parametry swoich wyrobów, zamawianych na specjalne zamówienie, zapewnia między innymi nowoczesny Tartak Piotra Bednarczyka. To tam tworzone są solidne, ale i piękne więźby dachowe, zarówno dla małych, jak i znacznie większych domów jednorodzinnych.

Opracowanie artykułu:

Tartak Piotr Bednarczyk

24-200 Wierzchowiska Górne 7 lubelskie
e-mail