Materiały spawalnicze - dobieramy odpowiednie elektrody i druty do spawania

Materiał partnera
2019-10-26
Spawanie

Łączenie metali metodą spawania to niezwykle popularna technologia stosowana od lat
w różnorodnych gałęziach gospodarki, gdzie od prawidłowości wykonania prac spawalniczych zależy trwałość poszczególnych konstrukcji, opartych na elementach złączonych ze sobą w ten sposób. Nie da się jednak ukryć, że na odpowiednią jakość połączeń spawalniczych składa się wiele czynników, z których jednym z najważniejszych jest odpowiedni dobór materiałów spawalniczych.   

Kilka słów o spawaniu

Proces spawania umożliwia połączenie różnego rodzaju materiałów, zazwyczaj metali
i ich stopów (niekiedy także tworzyw sztucznych), poprzez stopienie brzegów łączonych elementów, bez wywierania nacisku, bez spoiwa lub z jego zastosowaniem, przy użyciu odpowiedniej temperatury wytwarzanej przez tzw. spawarki. Nie należy jednak zapominać, że nawet najnowsza i najdroższa spawarka okaże się bezużyteczna bez właściwie dobranych materiałów spawalniczych, których wybór uzależniony jest przede wszystkim od zastosowanej metody spawania, używanego sprzętu, rodzaju spawanego materiału oraz jakości spawu jaki chcemy uzyskać.

Podstawowe rodzaje materiałów spawalniczych

Do najpopularniejszych w tym zakresie wyrobów, które oferują producenci materiałów spawalniczych, tacy jak firma Rentrans Sp. z o.o, zaliczyć należy:

  • elektrody – mające postać metalowych rdzeni pokrywanych zazwyczaj różnego rodzaju otulinami, co bezpośrednio wpływa na późniejszy skład powstałych spoin. Sama otulina dodatkowo umożliwia osłonę łuku spawalniczego przed dostępem atmosfery oraz stabilizuje go, a także ułatwia jego zajarzanie. Elektrody można podzielić na:

o   elektrody w otulinie kwaśnej – umożliwiające uzyskanie spoiny o gładkim licu. Elektrodami tego typu można spawać w pozycji podolnej, nabocznej
i w ograniczonym zakresie w pozycjach przymusowych,

o   elektrody rutylowe - najbardziej uniwersalne o szerokim zastosowaniu, charakteryzujące się łatwością użytkowania oraz wysoką wydajnością. Umożliwiają spawanie we wszystkich pozycjach,

o   elektrody zasadowe - pozwalają na uzyskanie dużej plastyczności spoiwa oraz wysokiej odporności na pękanie. Można nimi spawać we wszystkich pozycjach z wyłączeniem pozycji z góry na dół,

o   elektrody celulozowe – stosowane przede wszystkim do spawania na zewnątrz. Można nimi spawać we wszystkich pozycjach, a w szczególności
w pozycji pionowej z góry w dół.

o   elektrody specjalne – łączące w sobie właściwości powyższych wyrobów, a co za tym idzie np. o otulinie rutylowo-kwaśnej, rutylowo-celulozowej czy rutylowo-zasadowej.

  • druty – czyli materiały spawalnicze, stosowane przede wszystkim w przypadku spawania metodami MIG (spawanie w osłonie gazów obojętnych) oraz MAG (spawanie w osłonie gazów aktywnych). Do spawania MIG/MAG wykorzystuje się łuk elektryczny wytwarzany pomiędzy topliwą elektrodą, mającą postać ciągłego drutu, spawanym materiałem. Wybierając odpowiedni drut spawalniczy należy wziąć pod uwagę takie kwestie, jak jego zastosowanie, grubość i gatunek, a także grubość szpuli, na którą jest nawinięty. Niemniej jednak powinniśmy przede wszystkim zapamiętać, że im grubszy jest materiał, który planujemy spawać tym większą średnicę drutu powinniśmy użyć. Jeśli zaś chcemy uzyskać większą gęstość oraz głębokość wtopienia to w takim przypadku powinniśmy zastosować drut o mniejszej średnicy. Do najczęściej stosowanych materiałów tego typu zalicza się druty o średnicy 6 mm – 2,0 mm. Warto dodatkowo pamiętać, że sama grubość drutu nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na spaw, gdyż bardzo dużo zależy także od gęstości prądu, który przepływa przez drut. Dobierając drut spawalniczy mamy zazwyczaj do wyboru wyrób nawinięty na szpulę wadze 15 kilogramów i 5 kilogramów, przy czym niezwykle istotne aby było on precyzyjnie nawinięty, co ma bardzo duże znaczenie już w trakcie spawania, gdyż niedbale nawinięty produkt będzie powodował trudności podczas jego podawania.

Właściwy dobór materiałów spawalniczych to kwestia niezwykle istotna, która będzie miała bezpośredni wpływ jakość wykonanych połączeń, a co za tym idzie na trwałość całej konstrukcji, wykonanej z zastosowaniem elementów spawanych.

Opracowanie artykułu:

Rentrans Sp. z o.o.

ul. Społeczna 8, 41-214 Sosnowiec śląskie
e-mail
www