Pomiary elektryczne w ośrodkach przemysłowych

Materiał partnera
2019-07-31
pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne w obiektach specjalistycznych, m.in. przemysłowych, a także biurowych, muszą być wykonywane częściej, niż w przypadku domów jednorodzinnych. To wtedy, dobra pracownia elektroinstalacyjna, przygotowuje bardzo złożony projekt, mający określić stan techniczny każdego podzespołu sieci elektrycznej. Jest to ważne zaś nie tylko dla bezpieczeństwa użytkowego, ale również dla energooszczędności.

Badania eksploatacyjne okresowe

Jeśli chodzi o pomiary elektryczne w zakładach produkcyjnych i przemysłowych, w magazynach, w halach handlowych, w biurowcach, czy też w innych obiektach specjalistycznych, będących skupiskami dużej ilości pracowników, należy wiedzieć, że według przepisów prawa, muszą one być wykonywane przynajmniej raz w roku. Zasadność ich przeprowadzania, opiera się na zapewnianiu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeciwporażeniowego, czy też wysokich wyników energooszczędności. Wielokrotnie pracownie elektroinstalacyjne wykazują w raportach końcowych, że dane obwody są w dobrym stanie technicznym, rekomendując jednak przy tym wdrożenie modernizacji, pozwalających na zwiększenie stopnia właśnie energooszczędności. Badania eksploatacyjne okresowe, są zatem ważne w różnych aspektach użytkowania instalacji elektrycznych. Ich elementami, są:

  • pomiary rezystancji izolacji,
  • próby działania urządzeń różnicowoprądowych,
  • analizy ciągłości przewodów ochronnych,
  • analizy ochrony przy dotyku pośrednim,
  • czy też oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Pamiętać przy tym należy o tym, że pomiary instalacji elektrycznych, są znacznie bardziej złożone i dzisiaj wykonywane są m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury mierniczej.

Czasokresy pomiarów instalacji elektrycznych

Warto wiedzieć, że dla prawidłowego użytkowania instalacji elektrycznych, dane zakłady przemysłowe, czy też zarządcy biurowców, muszą stosować się do wielu regulacji prawnych. Szczególne zasady przeprowadzania pomiarów, są wyznaczone dla pomieszczeń o wyziewach żrących, zagrożonych wybuchem, zagrożonych pożarem, czy stwarzających zagrożenie dla pracowników. To wtedy firma elektroinstalacyjna – polecana jest ekipa Marcina Krawczyka z pracowni ELTRON Elektroinstalacje – przeprowadza odpowiednie analizy raz w roku. Dotyczą one również zakładów, w których występuje wysoki poziom zapylenia, otwarta przestrzeń, czy gdzie panują specyficzne warunki termiczne, np. temperatura powietrza powyżej 35 stopni Celsjusza, albo wilgotność w przedziale od 75% do 100%.

Warto wiedzieć! Pomimo tego, że niektóre normy prawne (np. PN-EN 50111-1: 2001) dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz elektroinstalacji, nie wyznaczają okresów wykonywania pomiarów, to dzisiaj w branży przyjęło się to, że czasokresem powinien w uogólnieniu być maksymalnie odstęp jednego roku.


Opracowanie artykułu:

Eltron Elektroinstalacje Marcin Krawczyk

88-306 Mierucin 23/2 kujawsko-pomorskie
e-mail