W ostatnich latach plastik cieszy się szczególnie złą sławą, lecz całkowita rezygnacja z używania tego materiału wydaje się niemożliwa. W trosce o środowisko naturalne powinniśmy raczej skupić się na racjonalnym wykorzystywaniu tworzyw sztucznych oraz ich efektywnym recyklingu. W tym ostatnim specjalizuje się firma Orion Recykling z siedzibą w Koziegłówkach. Oferuje ona przemiały z tworzyw sztucznych, z których można tworzyć nowe, plastikowe artykuły. Jakie są zalety tego rozwiązania?

Na czym polega recykling kaskadowy?

Firma Orion Recykling specjalizuje się w recyklingu kaskadowym tworzyw sztucznych. Polega on na ponownym wykorzystaniu danego surowca. Wszystko rozpoczyna się od zbiórki i selekcji tworzyw sztucznych. Firma Orion Recykling skupuje je od innych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Zwykle plastiki przekazywane są w formie odpadów poprodukcyjnych lub pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów.

Po starannej segregacji gatunkowej tworzywa sztuczne zostają przerobione na granulat, który służy do produkcji nowych przedmiotów. Co ważne, właściwości fizyczno-chemiczno-mechaniczne tychże przedmiotów często są identyczne z właściwościami materiału wyjściowego. Przykładem mogą być plastikowe butelki, które po przemiale ponownie wykorzystuje się w procesie wytwarzania butelek. Jeżeli jednak właściwości granulatu okażą się gorsze, można go wykorzystać w inny sposób – np. ze zmielonych błotników samochodowych zrobić przewody powietrzne.

Zalety recyklingu kaskadowego

Firma Orion oferuje recykling kaskadowy najróżniejszych tworzyw sztucznych. Wśród nich można wymienić np. PP, PPGT, PPTD, PE, POM, PVC czy PC. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Warto zwrócić szczególną uwagę na aspekt ekologiczny. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu tworzyw sztucznych mniej odpadów ląduje na wysypiskach i w oceanach. Obniża się także zużycie surowców naturalnych i związana z nim degradacja przyrody. Jest to również rozwiązanie ekonomiczne. Na przemiał i ponowne wykorzystanie granulatu z tworzyw sztucznych zużywa się mniej energii i wody niż przy ich produkcji pierwotnej. Oszczędności można liczyć w dziesiątkach tysięcy złotych.

Artykuły wytwarzane z granulatu są podobnej lub takiej samej jakości jak produkty pierwotne. Firmy korzystające z przemiałów z tworzyw sztucznych nie muszą więc obawiać się, że ich towary będą sprzedawać się gorzej niż produkty konkurencji. Recykling tworzyw sztucznych powinien być prowadzona na znacznie szerszą skalę, lecz nie każdy rodzaj plastików nadaje się do ponownego wykorzystania. Dzięki działalności takich firm jak Orion Recykling, możemy cieszyć się bardziej przyjaznym i czystym otoczeniem na co dzień.