Skupy surowców są coraz popularniejsze. Ze względu na zanieczyszczenie środowiska wiele firm zaczęło wykorzystywać ponownie surowce takie jak papier, szkło czy plastik. Obecnie bardzo duży nacisk kładzie się na kwestie gospodarowania odpadami, dlatego też skupy surowców wtórnych cieszą się dużą popularnością.

Jak funkcjonuje skup surowców wtórnych?

Skupy surowców wtórnych odkupują z różnych źródeł, tworzywa, które nadają się do ponownego przetworzenia. Kwota za surowce wtórne, jaką można uzyskać w skupie różni się w zależności od ich rodzaju. Najwyższe ceny dotyczą metali kolorowych takich jak aluminium, miedź czy cyna, a także stopy różnych metali. Proces przetwarzania odpadów, które się do tego nadają, jest stosunkowo długi i może trwać około dwóch miesięcy. Gdy surowce dotrą do skupu, muszą zostać wstępnie posegregowane. Następnie należy je oczyścić, a także usunąć wszystkie etykiety, nadruki i inne elementy dodatkowe. Dokładne oczyszczenie surowca jest konieczne do tego, aby w efekcie końcowym powstała jednolita bryła czystego surowca. Takie bryły np. wstępnie przetworzonego plastiku kupują producenci zajmujący się produkcją opakowań z tego rodzaju surowców.

Recykling odpadów a ochrona środowiska

Recykling pozwala wykorzystywać mniej zasobów naturalnych takich, jak np. drewno. Dzięki temu szkodliwy wpływ na środowisko również jest mniejszy.
Dzięki przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem powstaje mniej nowych składowisk odpadów. W B.N.S. Recykling S.C. Bieszczad I Wilk są przetwarzane takie surowce wtórne jak makulatura, butelki PET, folia oraz chemia gospodarcza. Co prawda wywóz śmieci na wysypisko jest znacznie tańszym procesem niż ich przetwarzanie, to jednak utrzymanie takich obszarów oraz rekultywacja terenów, które otaczają takie składowiska, jest znacznie wyższy. Recykling odpadów ogranicza także emisję szkodliwych gazów do atmosfery, które powstają w procesach produkcyjnych. 

Przerób odpadów przebiega w kilku etapach. Najdłuższym z nich jest sortowanie i przygotowanie surowców wtórnych do przerobu. Dlatego też jeśli oddajemy surowce do skupu, warto mieć je posegregowane na konkretne kategorie. Większość skupów zajmuje się tylko wstępną obróbką, czyli segregacją, czyszczeniem oraz usuwaniem elementów zbędnych. Następnie tak przygotowane są przekazywane do firmy, która zajmie się ich przetworzeniem.

Przedsiębiorstwa, które zajmują się skupowaniem surowców wtórnych, pełnią bardzo ważną rolę ze względu na ochronę środowiska. Wiele osób zaczęło doceniać możliwość oddawania szkła, puszek, plastiku czy metali do skupów. To bardzo dobre rozwiązanie usprawniające gospodarkę odpadami. Sprzedający zarabia na tym, że pozbył się odpadów, skup odsprzedaje przetworzone surowce odpowiednim firmom, a nasze środowisko staje się mniej zanieczyszczone.