Recykling surowców wtórnych to bardzo dobry sposób na zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska. Wykorzystując ponownie wiele materiałów, zmniejsza się również pozyskiwanie surowców z naturalnych źródeł, np. recykling papieru i makulatury zmniejsza ilości wycinanych lasów. Obecnie praktycznie we wszystkich miastach i gminach zostało wprowadzone obowiązkowe segregowanie śmieci. Właśnie po to, aby zwiększyć ilość surowców, które można ponownie przetworzyć.

Recykling zaczyna się w domu

Większość produktów, które kupujemy w sklepach, jest opakowana w plastik, szkło, papier, aluminium lub połączenia tych materiałów. Duża część przedmiotów, z których korzystamy na co dzień, jest wykonana z tych materiałów. Każdy z nas codziennie może brać udział w procesie recyklingu, ponieważ to właśnie sortowanie odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych dostarcza bardzo dużo surowców wtórnych, które potem są ponownie przerabiane. Najwięcej wytwarzamy odpadów plastikowych i odzysk tego surowca pozwala rozwiązać wiele problemów. Między innymi dzięki recyklingowi plastiku zmniejsza się jego ilość, która byłaby składowana na wysypiskach śmieci. Plastik jest bardzo dobrym surowcem wtórnym, ponieważ po ponownym przetworzeniu można z niego wytworzyć wiele różnych przedmiotów. Szkło i aluminium można przetwarzać praktycznie nieskończona ilość razy. Recykling aluminium jest bardzo ważny, ponieważ złoża boksytu się nie odnawiają. Tak samo jak złoża innych metali. Dzięki recyklingowi zmniejsza się znacząco zużycie surowców o ograniczonych zasobach oraz takich, których pozyskiwanie wpływa niekorzystanie na środowisko. Recykling to ważny element gospodarki każdego kraju, ponieważ umożliwia produkcję nowych wyrobów z wykorzystaniem znacznie mniejszej ilości energii i surowców. Dodatkowo powstają nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarowaniem odpadami, odbieraniem, segregowaniem i ich przetwarzaniem.

Skup surowców wtórnych

Aby zachęcić jak największą ilość osób do segregowania odpadów, powstało dużo punktów, które skupują surowce wtórne. Przynosząc określone kategorie odpadów, można je sprzedać i otrzymać pieniądze. W wielu miastach działają skupy surowców wtórnych. Skup surowców wtórnych Mariusz Słojkowski skupuje takie odpady jak:

  • makulatura,

  • złom stalowy,

  • folie,

  • puszki aluminiowe,

  • ołów,

  • miedź,

  • złom stalowy.

Poza tym do tego skupu można oddać chłodnice samochodowe oraz elementy aluminiowe.

Recykling pozwala oszczędzać zasoby naturalne, które są ograniczone. Dzięki recyklingowi odpadów zmniejsza się także ich szkodliwy wpływ na środowisko.