Do istotnego wyposażenia wielu sklepów zaliczają się wagi, które służą do określania masy towaru. Na tej podstawie określana jest cena za konkretne produkty w wybranych przez klienta ilościach. Należy przy tym pamiętać, że urządzenie musi być poprawnie skalibrowane i poddane legalizacji. Każda usterka jest dość problematyczna – jakie z nich jest w stanie wyeliminować specjalistyczny serwis Sky-Wag?

Co najczęściej psuje się w wagach sklepowych?

Najpoważniejszą awarią opisywanych urządzeń jest nieprawidłowe ważenie towarów. Jeśli proces ten realizowany jest niedokładnie, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania ze sprzętu i przekazania go serwisantom w celu naprawy. Problem może być w takim wypadku spowodowany kilkoma czynnikami – to zarówno uszkodzenie wagi sklepowej poprzez przekroczenie dopuszczalnej masy znajdujących się na niej produktów, jak i usterki mniejszych komponentów, w tym m.in. podzespołów związanych z zasilaniem. Nowsze urządzenia wskazują na niewłaściwe działanie poprzez wyświetlanie komunikatów na ekranie.

Wyświetlacz to jednak kolejny z elementów wag sklepowych, który może funkcjonować nieprawidłowo. Jak podkreślają eksperci z firmy Sky-Wag, w takiej sytuacji niezbędna jest najczęściej jego wymiana lub regeneracja poprzez zastąpienie uszkodzonych części nowymi. Po serwisie właściciel urządzenia musi pamiętać o ponownej jego kalibracji i legalizacji. Nie są one natomiast potrzebne nierzadko wtedy, gdy naprawa dotyczy wprowadzenia do pamięci sprzętu kolejnych produktów. Ich brak w bazie danych skutkuje problemami z etykietowaniem.

Czy usterek wag sklepowych można uniknąć?

Niektóre z wymienionych awarii wynikają z nieprawidłowej eksploatacji wag sklepowych. Są to urządzenia bardzo precyzyjne, które działają w określonych zakresach ważonych towarów. Przekraczanie wyznaczonych przez producenta limitów w tym zakresie może skutkować uszkodzeniem szalki. Można go zatem uniknąć, korzystając ze sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Jedną z istotnych kwestii w kontekście użytkowania wag sklepowych jest ponadto regularne usuwanie z nich zabrudzeń.

Warto jednak pamiętać, by nie decydować się na samodzielne demontowanie urządzenia. W większości przypadków wiąże się to z uszkodzeniem plomb zabezpieczających i koniecznością wykonania ponownej legalizacji. Serwis wag sklepowych będzie w takiej sytuacji właściwym rozwiązaniem. Specjaliści tacy jak eksperci z firmy Sky-Wag zajmą się sprzętem w sposób profesjonalny, usuwając wszelkie zabrudzenia i dokonując fachowej konserwacji.