Wdrażanie stanowisk zrobotyzowanych w ośrodkach przemysłowych

Materiał partnera
2019-08-02
roboty przemysłowe

Stanowiska zrobotyzowane, a automatyzacja linii produkcyjnych, to łączące się ze sobą technologie, które różnią się w ważnym aspekcie. Roboty przemysłowe to bowiem złożone technicznie sprzęty, które są przygotowane na zastępowanie przy danych działaniach pracy człowieka, a zautomatyzowane m.in. transportery, to po prostu urządzenia, wspomagające procesy wykonywane przez pracowników. Oba rozwiązania przynoszą dzisiaj wiele korzyści, ale te dotyczące precyzji, obniżonych kosztów i czasu produkcji, gwarantuje szeroko rozumiana robotyzacja.

Czym są roboty przemysłowe?

Za roboty przemysłowe, uznaje się przede wszystkim manipulacyjne urządzenia o wysokim poziomie swobody działania, które są automatycznie sterowalne, programowalne oraz wielozadaniowe. Istotną różnica ich wśród zautomatyzowanych sprzętów jest właśnie wspomniana programowalność. To ona pozwala na nadanie maszynie „życia”, której funkcje główne oraz pomocnicze, mogą być realizowane bez zmiany struktury mechanicznej lub układu sterowania. Jeśli chodzi zaś o typy robotów przemysłowych, należy wiedzieć, że obecnie można spotkać się na rynku z maszynami pneumatycznymi, hydraulicznymi, elektrycznymi, a także tych szeregowych, równoległych bądź hybrydowych (klasyfikacja ze względu na rodzaje manipulatorów).

Zalety robotyzacji

Robotyzacja jest przede wszystkim potrzebna przy procesach produkcyjnych niebezpiecznych dla człowieka. Wielokrotnie zatem roboty przemysłowe wykonują tzw. prace ryzykowne, między innymi dotyczące spawania, zgrzewania punktowego, klinczowania, klejenia i uszczelniania, falcowania, wkręcania śrub, nitowania, czy frezowania. Należy zatem podkreślić to, że robotyzacja urządzeń przemysłowych, jest ważna w ciężkich warunkach produkcyjnych. Mowa o panujących wysokich temperaturach, występowania wysokiego stężenia niebezpiecznych gazów i substancji, czy tam gdzie panuje duża wilgotność, a nawet niebezpieczeństwo wystąpienia wybuchu.

Nie tylko jednak robotyprzemysłowe, są wykorzystywane dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Ich zastosowanie ma również duże znaczenie ekonomiczne. Firmy wykorzystujące tego typu technologie, stawiają przede wszystkim na optymalizację procesów produkcyjnych zarówno pod kątem czasowym, jak i nakładów finansowych. Podkreślić również należy to, że dzięki robotyzacji, a także automatyce, można łatwo wdrażać restrykcyjne normy ochrony środowiska. Technologie te pozwalają bowiem na energooszczędne zarządzanie zużyciem mediów.

Stanowska zrobotyzowane – zakres wdrożenia

Wdrożenie stanowisk zrobotyzowanych w firmie, opiera się przede wszystkim na szerokiej analizie technologii, którą posiada dany ośrodek. Dopiero po licznych badaniach, również tych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, można przejść do specjalistycznego projektowania. Jego częścią jest również kalkulacja zwrotów inwestycji – wielokrotnie następuje to w okresie krótszym, niż jeden rok! Do kolejnych etapów wdrażania stanowisk zrobotyzowanych, zaliczyć można symulację procesu, wykonywanie elementów mechanicznych i elektrycznych, montaż podzespołów, a następnie programowanie oraz pierwszy rozruch. Takie działania dla setek przedsiębiorstw wykonuje zaś m.in. firma N AUTOMATION GROUP, która kończy współpracę z klientem w dwóch procesach: przeszkalania pracowników z obsługi robotów przemysłowych, a także poprzez dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej wraz z gwarancjami.

Opracowanie artykułu:

N Automation Group. Nocek Łukasz

ul. Góreckiego 33b, 64-100 Leszno wielkopolskie
e-mail
www