Instalacje fotowoltaiczne w jednorodzinnych gospodarstwach domowych z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Prywatni inwestorzy chętnie sięgają po rozwiązania proekologiczne, jeśli chodzi o pozyskiwanie prądu czy ogrzewanie budynku. Niemniej jednak nim odczujemy zalety takich technologii, której montaż oferuje firma Energia Słońca, musimy przejść przez kwestie formalno-prawne. Im właśnie poświęciliśmy poniższy artykuł.

Uzyskanie zgody

Montaż paneli fotowoltaicznych na działce, jeśli nie przekraczają one mocy 50 kW, nie wymaga specjalnej zgody lecz musi być zgłoszony do zakładu energetycznego. Istnieje jednak kilka wyjątków, w których inwestycja musi zostać poprzedzona uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zalicza się do nich następujące sytuacje:

  • moc instalacji przekracza 50 kW;,

  • mocowanie paneli wiąże się z ingerencją w konstrukcję budynku na zasadzie rozbudowy bądź nadbudowy;

  • obiekt mieszkalny znajduje się w rejestrze zabytków;

  • montaż ma miejsce na obszarze Natura 2000 lub wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Co ważne, poza wymienionymi okolicznościami istnieją również takie, w których inwestor powinien dokonać co najmniej zgłoszenia budowy tego rodzaju instalacji na swojej działce. Mowa tutaj o sytuacji, gdy konstrukcja paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu przekroczy wysokość 3 metrów lub, gdy znajdą się one na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W ostatnim przypadku pozwolenie musi wydać również wojewódzki konserwator zabytków. Należy również pamiętać, że instalacja tego rodzaju zawsze musi powstawać w zgodzie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania.

Umowa prosumencka

W przypadku paneli fotowoltaicznych istnieje możliwość podłączenia ich do ogólnodostępnej sieci energetycznej. Zdarza się bowiem, że ilość wytwarzanej energii jest większa aniżeli zapotrzebowanie mieszkańców domu jednorodzinnego. Jeśli samo gospodarstwo ma już dostęp do energii elektrycznej od operatora, to działania są uzależnione od maksymalnej mocy instalacji. W sytuacji, gdy jest ona wyższa od mocy przyłączeniowej, należy złożyć wniosek o jej zwiększenie. Z kolei zaś, gdy jej nie przekracza, zgłoszenie obejmuje wyłącznie wymianę licznika na dwukierunkowy.

Nieco więcej dokumentacji trzeba dostarczyć, jeśli budynek nie był wcześniej podłączony do sieci ogólnej. Do zgłoszenia wymaga się dołączenia między innymi informacji o lokalizacji i terminie montażu paneli, ich specyfikacji technicznej, schemacie instalacji elektrycznej w obiekcie mieszkalnym oraz mocy instalacji fotowoltaicznej. Takie załączniki wraz z wnioskiem powinno złożyć się co najmniej 30 dni wcześniej, niż ma nastąpić przyłączenie.

Możliwość dofinansowania

Nie da się ukryć, że inwestycja tego typu, choć pozwala podczas jej eksploatacji na duże oszczędności, to jednak sam montaż i zakup urządzeń wiąże się z dużym obciążeniem dla budżetu. Oczywiście poniesione koszty w perspektywie czasowej zwracają się, niemniej nie każdy dysponuje tak sporą kwotą potrzebną do stworzenia instalacji. Na szczęście istnieją programy, takie jak Mój Prąd, czy Czyste Powietrze, w ramach których możemy uzyskać dofinansowanie. W jego uzyskaniu mogą pomóc nam specjaliści z firmy Energia Słońca, którzy zajmują się również doradztwem i montażem systemów fotowoltaicznych. Dla osób zainteresowanych taką inwestycją co roku przygotowuje się liczne programy - nie tylko rządowe, ale również regionalne, z których mogą skorzystać mieszkańcy poszczególnych województw. Takie działania są potrzebne, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery i móc cieszyć się czystym powietrzem.

Profesjonalizm w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

Firma Energia Słońca specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu fotowoltaiki dla domów, firm oraz rolników. Oferuje kompleksowe usługi, począwszy od montażu paneli słonecznych, przez instalację pomp ciepła, aż po finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowo firma zajmuje się wdrażaniem magazynów energii oraz stacji ładowania. Dzięki wysokiej jakości usług, Energia Słońca przyczynia się do promowania ekologicznych i efektywnych rozwiązań. Jako jedna z nielicznych, firma Energia Słońca, ma ponad 200 pozytywnych opinii.