Znaczenie izolacji ciepłochronnych w przemyśle

Materiał partnera
2019-11-07

Utrzymanie odpowiedniego poziomu ciepła oraz ograniczenie jego start są szczególnie ważne we wszystkich zakładach, w których procesy technologiczne opierają się na wykorzystaniu tego czynnika. Pomaga w tym montaż izolacji ciepłochronnych z między innymi materiałów włóknistych. Ten sposób pozwala na optymalizację produkcji, jak również przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Cel zastosowania izolacji ciepłochronnej

Przede wszystkim montaż materiałów izolacyjnych pozwala na zoptymalizowanie procesów technologicznych, ponieważ pozwalają one zapobiec stratom ciepła. Przekłada się to bezpośrednio na pozytywny wpływ na środowisko. Pozwala to lepiej wykorzystać energię, co wiąże się z mniejszym zużyciem paliw, a w efekcie mniejszym zanieczyszczeniem atmosfery szkodliwymi substancjami, które wydzielają się w procesie spalania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wszelkich urządzeń grzewczych oraz instalacjach transportujących wytwarzane ciepło, takich jak: turbiny, kotły, rurociągi cieplne. Wykorzystanie izolacji ciepłochronnych stanowi sposób na utrzymanie wskazanej temperatury podczas przebiegu zachodzących reakcji na przykład w przemyśle chemicznym. Ponadto zastosowanie właściwej warstwy izolacyjnej umożliwia swobodną obsługę poszczególnych urządzeń, w których wysoka temperatura może zagrażać życiu lub zdrowiu pracowników.

Właściwy dobór materiału izolacyjnego

Wybierając materiał, należy zwrócić uwagę na kilka jego szczególnych cech: wytrzymałość, odporność na gwałtowne skoki temperatury, nieszkodliwość dla człowieka oraz środowiska, gęstość właściwą, a także rozszerzalność objętościową. Wysokie parametry w tych aspektach są gwarancją skuteczności ochrony. Obecnie najczęściej wykorzystuje się do tych celów otuliny, maty, płyty wykonane z wełny mineralnej, jak również wyroby lamelowe lub z materiałów krzemianowo-wapniowych. Nie da się ukryć, że solidne wykonanie izolacji ciepłochronnej ma niebagatelne znaczenie dla efektywności jej działania. Aby wynik był zadowalający, najlepiej projekt wraz z montażem zlecić doświadczonym osobom w tej dziedzinie, na przykład pracownikom firmyIzoSerwis, znajdującej się na terenie Tuliszkowa. Fachowcy na podstawie szczegółowej analizy będą w stanie ocenić jakie właściwości materiałów będą optymalne w stosunku do specyfiki danego zakładu oraz gałęzi przemysłu, w której działa. Istotną rolę odgrywa także zabezpieczenie warstwy izolacyjnej przed działaniem czynników atmosferycznych, jak również uszkodzeniami mechanicznymi.