Jednym z najważniejszych czynników, na które zwraca się uwagę podczas wyboru odmian zbóż pod zasiew, jest plon. Jakość zbóż ma znaczenie, gdyż od tego zależą parametry upraw oraz uzyskana z czasem wielkość zbiorów. Rolnicy mają duży wybór nasion, na rynku bowiem znajduje się wiele ich rodzajów. Krajowy Rejestr obejmuje obecnie wiele odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia ozimego. Dowiedz się, czym się one cechują!

Pszenica i pszenżyto ozime

Pszenica ozima należy do najpopularniejszych zbóż, jakie uprawia się w Polsce. Znajomość odmian pszenicy ozimej jest pożądana przy wyborze właściwych odmiany pod konkretny rejon kraju. Ma ona duże wymagania wodne i cieplne, na glebach lżejszych i słabszych osiąga się mniejsze plony. Powinna być uprawiana na najlepszych podłożach, np. glebach kompleksu pszennego i żytniego bardzo dobrego. Ziemia przeznaczona na jej wysiew powinna być żyzna i zasobna w próchnicę. Wybór określonej odmiany wymaga znajomości potrzeb poszczególnych odmian, takich jak: wymagania glebowe, tolerancja na okresowe niedobory wody oraz susze. Duże znaczenie ma tolerancja na zakwaszenie podłoża, odporność na wyleganie i porastanie, odporność na choroby. Wśród najlepiej plonujących odmian pszenicy ozimej można wymienić:

  • IS Spirella,

  • Rotax,

  • RGT Cesario,

  • Spontan,

  • Patras,

  • Tobak i Rumor.

Pszenżyto ozime to zboże o mniejszych wymaganiach dotyczących przedplonu od pszenicy. Jak podkreślają eksperci producenta nasion, firmy Agronas, pszenżyto ozime cechuje się jednym z najwyższych poziomów plonowania i odpornością na wyleganie. Wśród najlepszych odmian wymienić należy: Silverado, Transfer, Belcanto, Rotondo, Cappricia, Su Atletus, Panaso, Vivaldi, Tadeus.

Żyta i jęczmień ozime

Żyto ozime cechuje się odpornością na trudny klimat, może wzrastać na glebach o nieuregulowanym pH. Jest odporne na mróz, wytrzymuje dłuższe spadki temperatur. Można je siać również na glebach niskiej jakości, ubogich w składniki pokarmowe. Wśród popularnych odmian warto zwrócić uwagę na żyto Antonińskie, Arant, Pastar.

Wybierając nasiona zbóż ozimych, warto zwrócić uwagę na kwalifikowany materiał siewny. Zapewnia on wyższą jakość plonów, łatwiejszą produkcję oraz lepszą zdrowotność uprawianych roślin.

Jęczmień ozimy jest mniej wymagający od pszenicy. Cechuje się dużym współczynnikiem plonowania. Odpowiednio dobrany gatunek do gleby i sprzyjające warunki pogodowe sprawią, że uzyska się obfity plon. Popularne jego odmiany to: SU VIRENI 2-rz, RETURN 2-rz, BIANCA 2-rz, JAKUBUS 6-rz, SU MIDNIGHT 6-rz.