Katalizator jest substancją, która wpływa, promuje lub przyspiesza reakcję dwóch albo więcej substancji w celu wytworzenia innego produktu końcowego. Te substancje chemiczne wykorzystuje się w procesach przemysłowych, np. podczas produkcji żywności, w celu optymalizacji szybkości i wielkości produkcji oraz do zmiany związków w celu zminimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dowiedz się więcej na temat tych substancji!

Co nazywamy katalizatorami?

Jak już wiesz, są to substancję chemiczne. Związki te zmieniając szybkość reakcji chemicznej, nie ulegają zużyciu w jej trakcie. W obecności katalizatora bariera energetyczna reakcji ulega obniżeniu, dzięki czemu większość reagujących ze sobą cząsteczek posiada energię kinetyczną. Jest ona wystarczająca do zajścia zderzenia efektywnego, w następstwie którego zachodzi reakcja chemiczna. W konsekwencji tego działania otrzymywane są tworzywa sztuczne o bardzo szerokim zastosowaniu zarówno w przemyśle, jak i życiu codziennym.

Katalizatory mają wpływ na szybkość osiągnięcia stanu równowagi podczas reakcji chemicznej. Ich działalność polega przede wszystkim na obniżeniu energii aktywacji reakcji. Katalizatory oddziałują również na selektywność reakcji, czyli na stosunek pomiędzy otrzymaniem pożądanego produktu, a czynnikiem w postaci produktu ubocznego. Najważniejszą jednak ich rolą jest pozytywny wpływ na środowisko naturalne. W przemyśle pozwalają na usunięcie z gazów toksycznych związków, a więc składników smogu.

Co oferuje Katalizator Sp. z.o.o.?

Siedziba spółki znajduje się w Krakowie, a swoje usługi świadczy od 1998 roku. W jej ofercie znajdziesz produkcję katalizatorów oraz urządzeń katalitycznych. Zapewnia również zintegrowane instalacje katalityczne, które służą do oczyszczania Lotnych Związków Organicznych. Dodatkowo zatrudnieni tam eksperci zajmują się tworzeniem instalacji do homogenicznego spalania metanu w powietrzu wentylacyjnym.

Zapewniamy naszym klientom najwyższą jakość oferowanych usług oraz rzetelną, kompleksową i terminową realizację powierzonych nam zleceń. Nasze instalacje działają nie tylko w kraju, ale i za granicą, gdzie każdego dnia oczyszczają tysiące metrów sześciennych gazów. Dzięki czemu przyczyniają się do zwiększenia ochrony środowiska oraz oszczędności poprzez poprawienie bilansu energetycznego w firmach, w których zostały wdrożone nasze rozwiązania.

- mówi pracownik Katalizator Sp. z.o.o.

Instalacje wykonywane przez tę firmę sprawdzają się doskonale w takich gałęziach przemysłu jak: poligrafia, farmacja, drukarnie, przechowywanie owoców, lakiernie, stocznie jachtowe itd.