czas czytania: 2 min materiał partnera

Wszystko, co trzeba wiedzieć o wymianie bezpieczników

Wymiana bezpieczników

Prąd jest podstawą naszego funkcjonowania – zasila urządzenia, bez których nie jesteśmy w stanie funkcjonować takie jak lodówka czy pralka. Energia elektryczna wykorzystywana jest też do ogrzewania mieszkań lub wody użytkowej, a nawet samochodów. Jednak powstające w instalacji usterki mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń albo nawet stanowić zagrożenie dla naszego życia.

Jak działa bezpiecznik?

Częstymi przyczynami awarii instalacji elektrycznych są zwarcia oraz przeciążenia. Przed skutkami tych usterek chronią nas bezpieczniki topikowe, czyli dobrze wszystkim znane korki. Znane są już od XVIII wieku, jednak do powszechnego użycia weszły pod koniec wieku XIX po opatentowaniu przez Thomasa Edisona.

Wyróżnić możemy dwa podstawowe rodzaje bezpieczników topikowych. Pierwszym są bezpieczniki w formie instalacyjnej. Wkładka topikowa wkręcana jest oprawę bakelitową, przy czym jedna wkładka chroni jeden obwód elektryczny. Drugim wariantem są bezpieczniki w formie aparatowej montowane w odbiornikach elektrycznych. Mają postać drucika umieszczonego w szklanej rurce.

Obie wersje bezpieczników działają tak samo. Prąd przewodzony jest przez drucik o małym przekroju, który połączony jest stykami bezpiecznika. Jeśli przepływający prąd jest zbyt wielki, drucik topi się i przerywa, co uniemożliwia dalsze przewodzenie prądu. Stosowanie bezpieczników nie powstrzymuje uszkodzenia obwodów elektrycznych, ale minimalizuje straty z tym związane oraz zmniejsza ryzyko pożaru.

Jak wymienić bezpiecznik?

Najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie wymiany bezpiecznika doświadczonemu elektrykowi, na przykład z firmy Elegrend. Mamy w ten sposób gwarancję, że całość instalacji jest sprawna i zawiera wyłącznie pasujące do siebie komponenty. Nie warto tu ryzykować, ponieważ nawet mały błąd może prowadzić do poważnych uszkodzeń. Podczas wymiany bezpieczników konieczne jest odłączenie od sieci wszystkich odbiorników prądu.

Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by nowy bezpiecznik był dokładnie taki, jak ten zużyty. Istnieje kilka typów bezpieczników, a nie możemy ich swobodnie wymieniać. Wyróżniamy tu bezpieczniki:

 • niepełnozakresowy,
 • pełnozakresowy,
 • do przewodów,
 • do silników,
 • do elementów energoelektronicznych,
 • do urządzeń elektromagnetycznych górniczych,
 • do transformatorów,
 • do instalacji domowych i małej mocy
 • ogólnego przeznaczenia,
 • zwłoczny,
 • średniego napięcia o wysokiej zdolności przerywania,
 • niskiego napięcia o wysokiej zdolności przerywania,
 • ultraszybki,
 • szybki.

Jak widać, różne bezpieczniki mają różne przeznaczenie. Wybór bezpiecznika musi być ponadto uzależniony od wartości prądu znamionowego, czyli takiej, przy której przekroczeniu  bezpiecznik się przepali. Znaczenie ma tu też rodzaj obwodu i wysokość obciążenia przyłączonego do bezpiecznika urządzenia.