W dobie nieustannego przepływu informacji, chcemy jak najbardziej zadbać o jej bezpieczeństwo. Szczególnie w miejscach, w których wyciek wszelkich danych może prowadzić do poważnych start finansowych firmy. Stąd też popularność, najczęściej w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach, zyskuje tak zwana kontrola dostępu. Pomaga nie tylko chronić dane, ale również systematyzuje czas pracy osób zatrudnionych w firmie.

Jak to działa?

Głównym zadaniem zainstalowania systemu kontroli dostępu jest ograniczenie wstępu, na teren firmy, bądź poszczególnych jej stref nieupoważnionym osobom. Składa się on z dwóch podstawowych elementów: urządzeń wejściowych – wydających pozwolenie na wejście (szyfratory, czytnika kart, skanery) oraz urządzeń wyjściowych – realizujących możliwość wejścia (bramki, szlabany, zamki elektryczne lub elektromagnetyczne). W zależności od tego jaki czytnik w systemie został zastosowany, od tego zależy tak zwany klucz. Może to być kod numeryczny lub alfanumeryczny, karta magnetyczna lub chipowa, jak również czynniki biometryczne (linie papilarne, siatkówka oka). Każdy z tych systemów ma określony poziom zabezpieczeń. Bazujące na pamięci cechuje się niskim stopniem zabezpieczenia, bazujący na kluczach średni, a bazujący na cechach biometrycznych wysoki. Określone dane są porównywane z bazą danych zapisaną w systemie i na tej podstawie podejmowana jest decyzja o dostępie. Profesjonalnym budowaniem sieci kontroli dostępu oraz ich montażem zajmują się zwykle firmy teleinformatyczne, takie jak na przykład Alarmowe Systemy „Stella” z Pisarzowic.

Jakie są zalety?

Przewagą systemu kontroli dostępu nad tradycyjnym systemem zwykłych kluczy jest to, że można w sposób bezobsługowy kontrolować uprawnienia konkretnych osób do danych stref. W razie zgubienia karty, wycieku kodu wystarczy zmienić dane w bazie głównej, a nie wymieniać wszystkie zamki w budynku. Podobnie w przypadku ustania stosunku pracy z danym pracownikiem. W łatwy sposób możemy unieważnić jego kartę i zawarte na niej dane dostępowe. Jedna karta lub jeden kod może otwierać wiele pomieszczeń, co eliminuje noszenie całego zestawu kluczy (które razem ważą niemało) przy sobie. Ponadto istnieje możliwość zapisu w systemie czasu pracy poszczególnych pracowników, co ułatwia kontrolowanie obecności podwładnych na danych stanowiskach w określonych godzinach. To także skuteczna ochrona firmowych danych, mienia oraz samych pracowników, stanowi swoiste wspomaganie dla systemu alarmowego oraz telewizji przemysłowej. Łatwo go także w każdym momencie rozbudować.