Usługi informatyczne dla firm są dzisiaj bardzo rozbudowane. Dotyczą one sprzedaży komputerów, ich serwisu, dystrybucji kas fiskalnych i ich elektronizacją, gwarantowaniem rozwiązań CCTV, czy systemów ERP i CRM. Oprócz tego najlepsze pracownie informatyczne gwarantują szkolenia informatyczne dla pracowników oraz menadżerów, przygotowujące nawet do certyfikacji ECDL. Co jeszcze gwarantują najlepsi informatycy dla biznesu? Między innymi wydajny podpis elektroniczny!

Podpis elektroniczny – czym jest?

Podpis elektroniczny to inaczej podpis cyfrowy, który realizowany jest właśnie w tej technologii. Umożliwia to autoryzowanie umów, pism, zawiadomień, faktur i innych dokumentów w przestrzeni wirtualnej, bez konieczności tworzenia ich formy papierowej. Warto przy tym wiedzieć, że podpis elektroniczny nie jest traktowany, jako dokument zeskanowany z podpisem, czyli nie jest swego rodzaju kopią. Ma on wszystkie prawne znamiona poświadczania dokumentów uważanych za oryginały.

Podpis elektroniczny w polskim prawie

Polskie prawo dotyczące podpisu elektronicznego w pełni zgodne jest z Dyrektywami Unii Europejskiej. Podpisy elektroniczne nie tylko są wykorzystywane w kontaktach z klientami i kontrahentami krajowymi, ale także zagranicznymi. Ustawa mówi zaś o tym, że podpis taki jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, oraz jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego. Uproszczając, aby móc korzystać z rozwiązania podpisu elektronicznego należy zainwestować w odpowiednie oprogramowanie oraz sprzęt, a także należy uzyskać certyfikat kwalifikowany.

Jak wdrożyć w firmie podpis elektroniczny?

Jeśli chcesz uzyskać dla siebie i Twoich najważniejszych pracowników – np. menadżerów – podpisy elektroniczne, zgłoś się do szeroko wyspecjalizowanej (pełną ofertę znajdziesz na dedykowanej stronie www) pracowni informatycznej PHU INFO-KOMPLEKS Pleszew. To ona zajmie się procedurą uzyskania certyfikatu kwalifikowanego wraz z dostarczeniem oraz wdrożeniem zestawy do podpisu elektronicznego CENTRUM. Zawarty w nim certyfikat kwalifikowany może być wykorzystywany: przez płatników składek ZUS do podpisywania deklaracji; do wysyłki e-Deklaracji lub JPK przekazywanych do US; przy zdalnym zawieraniu umów cywilno-prawnych; czy do podpisywania faktur elektronicznych. Z takiego rozwiązania korzysta dzisiaj tysiące dużych, małych i średnich firm z różnych branż!

Warto wiedzieć! Podpis elektroniczny należy odnawiać. Zestaw CENTRUM gwarantuje odnowienia certyfikatu nawet tylko co 3 lata, przy 5000 kwalifikowanych znacznikach czasu miesięcznie. O szczegóły pytaj informatyków PHU INFO-KOMPLEKS.