Biała lista podatników VAT

Materiał partnera
2019-10-04

1 września 2019 roku wprowadzona została biała lista podatników VAT. Nowy rejestr stanowi połączenie spisu zarejestrowanych podatników VAT, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz tych, którzy zostali do niego przywróceni.

Biała lista podatników VAT umożliwia prześledzenie historii rejestracji podatników VAT z ostatnich pięciu lat. Dzięki wspomnianej funkcji podatnicy mogą nie tylko poprawnie wystawić fakturę, ale również zweryfikować uczciwość i rzetelność swojego kontrahenta. Śledząc historię rejestracji podatnika, możemy np. znaleźć informację o odmowie rejestracji danego podmiotu w rejestrze podatników VAT. Obok takiej informacji znajdować będzie się notatka z podstawą prawną wspomnianej odmowy. Korzystanie z białej listy podatników vat znacząco wpływa na zmniejszenie ryzyka wplątania w oszustwo podatkowe, tzw. karuzel VAT.

Sankcje

Jeśli podatnik dokona zapłaty na kwotę powyżej 15 000 złotych na rachunek inny niż ten, który widnieje w nowym rejestrze, wówczas wydatek ten nie będzie mógł być zaliczony do kosztów podatkowych, a dodatkowo solidarnie z nabywcą odpowie on za zaległości podatkowe. Sankcja zacznie obowiązywać od stycznia 2020 r. Jej zadaniem jest skłonienie podatników do przestrzegania tzw. należytej staranności.
Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brane pod uwagę przez urzędników skarbowych w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Weryfikacja kontrahenta w ramach nowego rejestru stanowi jedną z podstawowych przesłanek branych pod uwagę przy ocenie dochowania należytej staranności przez podatników. Wypełnienie obowiązku weryfikacji kontrahenta poprzez pobranie potwierdzenia z konkretną datą chroni przedsiębiorców przed niebezpiecznymi transakcjami

Automatyczna weryfikacji kontrahenta

Każdorazowa weryfikacja kontrahentów znajdujących się na białej liście podatników może pochłonąć sporą ilość czasu; zwłaszcza jeśli takowa będzie wykonywana ręcznie. W przypadku przedsiębiorców dokonujących transakcji z wieloma, różnymi podmiotami może okazać się nawet niemożliwa. Niezbędna jest integracja systemu księgowego firmy z biała listą podatników VAT. Takim programem integrującym jest Hogart Biała Lista.
Hogart Biała Lista to narzędzie powstałe na bazie rozwijanego od kilku lat programu Hogart Czynny Podatnik VAT. Program pobiera informacje (również te szczegółowe) zawarte na białej liście podatników VAT.

Funkcjonalności oprogramowania Hogart Biała Lista

Automatyczna weryfikacja kontrahentów
Sprawdzanie bazy VIES
Historia weryfikacji z każdego dnia
Możliwe sortowanie wyników
Komunikaty systemu o aktualnym statusie
Integracja z programami księgowymi

Integracja Hogart Biała Lista z programami ERP

Aplikacja Hogart Biała Lista, współpracuje z następującymi programami ERP: SAP, SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLabTeta, IFS, Baan. Firma Hogart przygotowuje też integracje na zamówienie, dopasowane do potrzeb klienta

Więcej informacji o narzędziu znajdziesz na stronie programu Hogart Biała Lista pod adresem: https://www.hba.hogart.com.pl/biala-lista-podatnikow-vat/

Opracowanie artykułu:

"Hogart" Sp. z o.o.

al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków Krowodrza, małopolskie
e-mail
www