Opłacalność systemów fotowoltaicznych w Polsce od wielu lat wzbudza wiele zainteresowania. Błędne przeświadczenie o niewystarczającej liczbie dni słonecznych w ciągu roku sprawia, że wciąż pojawiają się pewne wątpliwości co do efektywności domowych elektrowni słonecznych. Czy zatem na pewno są one rozwiązaniem gwarantującym oszczędności w zużyciu energii?

Wydajność na wysokim poziomie

Klimat w Polsce zdecydowanie pozwala na czerpanie sporych pokładów energii z promieniowania słonecznego. Ekologiczne rozwiązanie musi być jednak w sposób właściwy zainstalowane, co wymaga specjalistycznej wiedzy. Z tego względu przy wyborze odpowiedniego typu domowej elektrowni słonecznej warto postawić na sprawdzonego dystrybutora, który zajmie się też jej montażem. W taki właśnie sposób działa firma Sdk Energy, która proponuje swoim klientom wiele zróżnicowanych typów systemów fotowoltaicznych, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie ich pod względem wydajności i poniesionych kosztów zakupu oraz zamontowania.

Okazuje się, że statystyczne 1000 godzin słonecznych w roku, w zupełności wystarcza do osiągnięcia sporych oszczędności dzięki wydajnej instalacji fotowoltaicznej. Koszty związane z zakupem takiego układu zwracają się już po nieco ponad siedmiu latach, co daje możliwość generowania praktycznie darmowej energii elektrycznej przez nawet następne dwie dekady. Ponadto Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu. Kluczowa w tym wypadku jest żywotność systemów fotowoltaicznych – obecnie szacuje się ją na ponad 25 lat.

Opłacalność na wysokim poziomie

Liczba dni słonecznych w ciągu roku w Polsce jest zatem wystarczająca do uzyskania sporej wydajności systemu fotowoltaicznego, co z kolei przekłada się na jego wysoką opłacalność. Należy też pamiętać, że w wielu przypadkach możliwe jest otrzymanie dofinansowania na cały projekt. Dzięki temu koszty jego zrealizowania stają się jeszcze niższe, a domowa elektrownia słoneczna jeszcze szybciej staje się bardzo opłacalnym rozwiązaniem. Warto również wziąć pod uwagę nieustannie zmieniające się ceny za energię elektryczną.

Szacuje się, że będą one stale rosnąć, co czyni systemy fotowoltaiczne jeszcze atrakcyjniejszymi. Może się bowiem okazać, że w połączeniu z otrzymanym dofinansowaniem na zakup elektrowni słonecznej koszty z tym związane zwrócą się zaledwie po kilku latach. Konieczne jest jednak dopasowanie całego systemu przede wszystkim do zapotrzebowania konkretnego budynku oraz możliwości w zakresie dostępnej przestrzeni użytkowej. Określenie tych parametrów pozwoli specjalistom dobrać właściwy typ instalacji i poszczególne jej podzespoły, co z kolei przełoży się na stworzenie efektywnej, domowej elektrowni słonecznej, która z pewnością będzie opłacalnym rozwiązaniem.