Rozwój technologii internetowych w ostatnich latach zdecydowanie usprawnił przepływ informacji pomiędzy urządzeniami – nawet tymi oddalonymi o tysiące kilometrów. Obecnie większość firm nie jest w stanie funkcjonować bez Internetu. Dotyczy to wszystkich gałęzi przemysłu, usług i handlu. Czym różnią się sieci LAN, WAN i WLAN i której z nich będziesz potrzebował w swojej firmie?

Lokalne Sieci Komputerowe (LAN)

Sieć LAN to najpopularniejsze rozwiązanie. Łączy ona ze sobą komputery w obrębie jednego budynku np. szkoły lub biura. Okablowanie może być dość problematyczne, dlatego istotnym elementem jest przede wszystkim właściwe jej zaprojektowanie. Przedstawiciele firmy Elektroinstalacje Kalemba&Kaczmarek zaznaczają, że podczas tworzenia nowej sieci LAN warto zbudować ją w taki sposób, aby w razie konieczności umożliwić łatwą przebudowę i modernizację. W przypadku większości budynków musi być zachowana odpowiednia estetyka, przez co podczas jakiegokolwiek przemeblowania lub remontu może okazać się, że również sieć internetowa wymaga przeniesienia w taki sposób, aby móc swobodnie przyłączyć kabel do komputera. LAN wyższy wskaźnik transferu danych i działa na o wiele mniejszym obszarze geograficznym niż sieć WAN.

Rozległe Sieci Komputerowe (WAN)

Jak sama nazwa wskazuje, WAN to sieć, która dotyczy rozległych obszarów. Przy jej pomocy można połączyć ze sobą np. dwa odrębne oddziały firmy, znajdujące się w sporej odległości od siebie. Umożliwia to przede wszystkim jak najbezpieczniejsze i najbardziej poufne przekazywanie danych. Co ciekawe, największą obecnie funkcjonującą siecią WAN jest nic innego, jak Internet.

Sposoby łączenia ze sobą sieci WAN:

  • Komutacja kanałów – stworzenie trasy pomiędzy systemem nadawcy i odbiorcy poprzez połączenie wybranej sekwencji kanałów. Zarezerwowany kanał nie może być przejęty przez inne połączenie.
  • Łącza dzierżawione – wydzierżawione od operatora lub osoby prywatnej łącze telekomunikacyjne np. światłowód i łącze miedziane.
  • Komutacja pakietów – sposób przekazywania danych poprzez dzielenie ich na tzw. pakiety.
  • Komutacja komórek – pakiety są zastąpione mniejszymi komórkami o stałej długości.

Sieci bezprzewodowe (WLAN)

Nie zawsze możliwe jest wykorzystanie wyłącznie okablowania. Niekiedy trzeba zastosować sieci bezprzewodowe. Większość sieci WLAN pracuje w technologii 2,4 lub 5,4 Ghz. Szybkość transferu jest zawsze dostosowywana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Niestety, nawet sieci bezprzewodowe wymagają stworzenia odpowiedniej instalacji, która w tym wypadku będzie punktem odniesienia. Przy pomocy sieci WLAN można łączyć ze sobą dwa różne budynki np. oddzielone od siebie wydziały firmy lub magazyny. W ten sposób unikamy wielometrowego ciągnięcia kabli. Zdecydowanie skraca to czas pracy i umożliwia zapewnienie dostępu do sieci internetowej w nawet najbardziej niesprzyjających warunkach. To, które rozwiązanie jest konieczne w przypadku Twojej firmy zależy głównie od jej charakteru, rozmiaru i rozproszenia ewentualnych oddziałów.