Nowoczesne systemy teletechniczne, w tym światłowody powodują, że w ostatnich latach wzmożoną aktywność wykazują pracownie zajmujące się między innymi budowaniem kanalizacji teletechnicznych. To one według rozporządzeń ministerialnych i przepisów ZUDP oraz UDT, realizują projekty publiczne oraz prywatne – klientów biznesowych i indywidualnych.

Czym jest teletechniczna instalacja kablowa?

Za teletechniczną instalację kablową uznaje się zespół podziemnych rur i studni kablowych, które służą do układania w nich instalacji teletechnicznych, w tym światłowodowych. Warto wiedzieć, że tego typu nowoczesne kanalizacje mogą przebiegać pod drogami, polami, lasami, czy w innych trudnodostępnych miejscach. Warto jednak wiedzieć, że jej trasy muszą być wytyczane w oparciu nie tylko o normy zakładowe telekomunikacyjne, ale także w zgodzie z przepisami krajowymi. Mowa o wypełnianiu standardów ZN 96-TPSA-011 i 021. Każda inwestycja tego typu wymaga również przygotowania bardzo szczegółowego opracowania technicznego, w tym rysunków i planów sytuacyjnych, które muszą być zatwierdzone przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Jakie rury wybierane są do tworzenia instalacji teletechnicznej?

Kanalizacja instalacji teletechnicznej, wymaga zastosowania wysokiej jakości rur. Są one najczęściej wykonane z polichlorku winylu, polipropylenu, polietylenu, polietylenu karbowanego, oraz z przewodów grubościennych. Cienkościenne rury, których grubość materiałowa to maksymalnie 5 mm, wykorzystywane są głównie w miejscach o niskim poziomie zagrożeń uszkodzeniami mechanicznymi. Jeśli zatem nasz dom podłączany jest do światłowodów, najczęściej projektant i wykonawca wybierze właśnie takie konstrukcje. Przykładem mogą być rury cienkościenne z polietylenu PE 100/3,7.

Warto wiedzieć! Na cały system sieci kanalizacji instalacji teletechnicznej, składają się również teletechniczne studnie kablowe, które występują w rodzajach studni przelotowych (na odcinkach prostych), studni narożnych (na załamaniach tras), studni odgałęźnych (na rozgałęzieniach kanalizacji), oraz studni końcowych (na zakończeniu tras).

Wykonawcy teletechnicznych kanalizacji kablowych

Teletechniczne kanalizacje kablowe przygotowują tylko specjalistyczne firmy, posiadające szerokie wyspecjalizowanie. Potrzebna do tego jest bowiem wiedza: teletechniczna, geodezyjna, geotechniczna, elektroinstalacyjna, czy też materiałoznawcza. Istotne jest również posiadanie specjalistycznych sprzętów, m.in. do przeciągania kabli wewnątrz wykonanych sieci rur. Wysokim profesjonalizmem w branży kompleksowych budów sieci teletechnicznych, wyróżnia się zatem firma ERGOTECH, której renomę potwierdza status autoryzowanego partnera serwisowego koncernów NETIA oraz ERICSSON.