czas czytania: 2 min materiał partnera

Spedytor – zawód odpowiedzialny i kreatywny

transport

Wzrost zapotrzebowania na transport międzynarodowy i wewnątrzkrajowy spowodował rozwój firmy świadczących takie usługi. Spedycja zajmuje się organizacją i realizacją transportu towarów, czyli m. in. przewozem, przeładunkiem, pakowaniem oraz ubezpieczeniem. Stanowi pośrednictwo pomiędzy zleceniodawcą a  firmą transportową. Na czym dokładniej polega spedycja i praca spedytora? Jakie są jego obowiązki? 

Czym jest spedycja?

To dziedzina, która w skrócie zajmuje się wysyłaniem, odbieraniem przesyłek lub świadczeniem innych usług w zakresie przewozu towarów. W rzeczywistości to skomplikowana sieć powiązań pomiędzy różnymi podmiotami związanymi z transportem. Zarządzanie i logistyczna organizacja kolejnych faz przesyłu powinna kończyć się bezpiecznym i wydajnym doręczeniem określonego mienia z punktu A do punktu B. Firma Usługi transportowe Józef Grzegółka mówi o tym, że spedycję można podzielić na czynnościową i handlową, która oddziela prawa własności towaru od dystrybucji. Czynnościowa z kolei to obowiązki przewoźnika związane z zachowaniem poprawności dokumentów, m. in. listów przewozowych. W zakres działalności wchodzi doradztwo spedycyjne, wybór i organizacja właściwych środków transportu, nadawanie, przekazywanie, przeładunek, odbiór i rozładunek przewożonych towarów. Ważne jest również dopilnowanie formalności dotyczących ubezpieczenia oraz odpraw celnych w przypadku transportu międzynarodowego.

Rola spedytora w przesyłaniu ładunków

Spedytor jest niezwykle ważną postacią w całym procesie spedycyjnym. Zakres jego obowiązków znacząco wykracza poza zawieranie umów. Taka osoba musi charakteryzować się zdolnościami komunikacyjnymi, by wzbudzić zaufanie klienta i dostosować do jego potrzeb warunki umowy oraz analitycznymi, które pozwolą na korzystnym dla wielu stron rozplanowaniu kolejnych faz przewozu. To w zasadzie od niego zależą koszty transportu. Umiejętność negocjowania oraz logistycznego myślenia sprawia, że do minimum ograniczona jest  wartość finansowa zamówienia. Ta profesja wymaga odporności na stres, wysokiego poziomu samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz profesjonalizmu i odpowiedzialności. Dodatkowy atut stanowi znajomość języka obcego i fachowe posługiwanie się nim. Zwiększa to bowiem zakres działalności, dając możliwość rozszerzenia usług międzynarodowych. Spedytor musi śledzić na bieżąco przepisy dotyczące warunków organizowania transportu w zależności od kraju, do którego wysyła się towary. Najtrafniejszym określeniem obowiązków specjalisty w branży spedycyjnej jest wielozadaniowość. Wykształcenie w sobie tej cechy niezbędne jest do osiągania dobrych wyników.