Kolejny etap rozmrażania polskiej gospodarki rozpoczął się 4 maja 2020 roku. Tym razem rząd postanowił otworzyć galerie handlowe, lecznice rehabilitacyjne, biblioteki i muzea oraz hotele i inne miejsca noclegowe. Jednak o zwyczajnym korzystaniu z tych obiektów należy na razie zapomnieć. Wraz z informacją o możliwości przyjmowania gości do hoteli rządzący podali wytyczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom tego typu obiektów.

Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych

Powrót do normalnego korzystania z miejsc publicznych jeszcze nie nastąpił, jednak powoli przedsiębiorcy mogą otwierać nowe obiekty. Ważną i znaczącą zmianą w drugim etapie odmrażania gospodarki jest decyzja o otwarciu hoteli, obiektów noclegowych i pensjonatów. Korzystanie z tych miejsc związane jest  przestrzeganiem przygotowanych przez rząd wytycznych, które mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i gości oraz minimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Jakie są wytyczne dla hoteli i innych miejsc noclegowych?

Wytyczne przygotowane przez rząd zostały podzielone na 4 zasadnicze części dotyczące:

  • bezpieczeństwa pracowników hoteli i innych miejsc noclegowych
  • bezpieczeństwa na przestrzeni obiektu  
  • procedur w przypadku zakażenia koronawirusem pracownika obsługi
  • procedur w przypadku zakażenia koronawirusem gościa hotelu lub innego obiektu noclegowego

Bezpieczeństwo pracowników

Każdy przełożony obiektu powinien wraz z pracownikami ustalić sposoby interakcji, pamiętając o przestrzeganiu zasady 1,5 m dystansu w zakładach pracy oraz 2 m na stołówkach, w szatniach i innych tego typu przestrzeniach. Poza tym zaleca się ograniczać wszelkie kontakty do minimum, a w sytuacjach, kiedy to możliwe korzystać z komunikacji telefonicznej lub internetowej. Jeśli konieczne jest zorganizowanie narady lub innego spotkania wewnętrznego, należy zachować dystans pomiędzy uczestnikami i zadbać o otwarte okna w pomieszczeniu.

Pracownicy hoteli i innych miejsc noclegowych powinni przestrzegać także ogólnie przyjętych zasad takich jak regularne mycie rąk i zakrywanie ust i nosa. Należy dbać równie o czystość stanowiska pracy i pamiętać o regularnej dezynfekcji powierzchni często dotykanych (np. telefon, klawiatura).

Bezpieczeństwo na przestrzeni obiektu

Przed wejściem do obiektu powinna widnieć informacja o maksymalnej liczbie osób, która może przebywać na danej przestrzeni i inne wytyczne stosowane w związku z COVID-19. Przed wejściem powinny znajdować się również płyny do dezynfekcji rąk dla gości, dotyczy to przede wszystkim drzwi wejściowych, wind, wejść do toalet i okolic recepcji. Warto zadbać także o możliwość zakupu maseczek i rękawiczek u obsługi hotelu.

Na terenie obiektu należy wyłączyć z użytku takie pomieszczenia jak:

  • sale telewizyjne
  • restauracje i bary
  • sale zabaw dla dzieci
  • baseny i sauny
  • i inne, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi

W hotelach i innych miejscach noclegowych zakazuje się przebywania osób, które nie zostały tam zakwaterowane lub nie są pracownikami obiektu. Zaleca się dezynfekcje powierzchni takich jak blat recepcji, klamki, poręcze, klawiatury i tym podobne nie rzadziej niż raz na godzinę. Dokładna dezynfekcja powinna zostać przeprowadzona także w pokoju, który właśnie został zdany przez gości. W łazienkach suszarki nadmuchowe powinny zostać wyłączone z użytku.

Procedury w przypadku zakażenia koronawirusem pracownika lub gościa

Personel hotelu lub innego obiektu noclegowego powinien zostać kompleksowo poinformowany na temat obowiązków i wytycznych związanych z koronawirusem. Wszyscy pracownicy, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy takie jak gorączka, kaszel, duszności powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Pracownik, który podczas pracy zaobserwuje u siebie wyżej wymienione objawy, powinien zostać odsunięty od wykonywania obowiązków służbowych i odizolowany w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Zaleca się również ustalenie i dezynfekcja miejsc, w których przebywał.

Gość hotelu lub innego miejsca noclegowego, który zaobserwował u siebie objawy koronawirusa, powinien zostać zgłoszony do najbliższego oddziału zakaźnego. Podobnie jak w przypadku pracownika miejsca, w których przebywał, powinny zostać poddane dezynfekcji. Warto ustalić również listę pracowników, z którymi mógł mieć bezpośredni kontakt. W kolejnych etapach postępowania należy kierować się wytycznymi stacji epidemiologiczno-sanitarnej.

Źródło: gov.pl