Biuro rachunkowe zastąpi dział księgowości i płac. Nie musisz zatrudniać pracowników, a Twoja firma nie tylko nie ucierpi na tym, ale jeszcze zaoszczędzi na kosztach, które są niemałe. Poza tym nie musisz tworzyć żadnych stanowisk pracy. Jeśli starasz się o kredyt, księgowa w biurze rachunkowym sporządzi także wniosek do banku. Masz zagwarantowane sprawne i rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej swojego przedsiębiorstwa. Biuro rachunkowe sumienne rozliczy Cię też z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Bierze też odpowiedzialność za popełnione ewentualne błędy, więc nic nie ryzykujesz.

Jak znaleźć rzetelne biuro rachunkowe?

Nie ma rzeczy niemożliwych. Są biura rachunkowe, które mają uprawnienia i kwalifikacje do  prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów. Jednym z takich biur rachunkowych jest „EKSPERT S. C. Krystyna Betiuk, Ewa Sopala” w Słupsku ul. Bema 9-10. Biuro prowadzone jest przez osoby legitymujące się certyfikatem księgowym na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz tytułem Biegłego Rewidenta. Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi. Jeśli chcesz być kompleksowo obsłużony, koniecznie się skontaktuj.

Jakie usługi można zlecić do biura rachunkowego?

Biuro Rachunkowe dopilnuje wszelkiej dokumentacji i doradzi Ci, co masz zrobić, żeby płacić niższe podatki. Oczywiście wszystko musi być zgodnie z literą prawa. Do biura rachunkowego możesz zlecić takie usługi jak:

  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, w tym dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i ewentualne przeszacowywanie wartości środków trwałych;
  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników, rozliczanie zwolnień lekarskich, wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń, współpraca ze służbami bhp,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji, przekaz elektroniczny,
  • przygotowanie dokumentacji podatkowej i ZUS związanej z rejestracją nowej firmy,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta.

Biuro Podatkowe działa zgodnie z etyką zawodową i dochowuje tajemnicy służbowej Możesz być spokojny o swoje finanse.