Skrót TSL mieści w sobie trzy pojęcia, które są ze sobą bardzo często mylone, lub stosowane naprzemiennie. Są to Transport, spedycja i logistyka. Niewiele osób jest świadoma, że znaczenia tych trzech słów, różnią się od siebie. Aby w pełni poznać różnice między nimi, należy zapoznać się z każdym powyższym pojęciem i jasno określić ich znaczenie. Dopiero takie podejście pozwoli w pełni zrozumieć, czym zajmuje się branża TSL.

Transport

Najprościej rzecz biorąc, transport polega na przemieszczeniu towarów, ludzi lub przedmiotów, z punktu A, do punktu B. Może się on odbywać drogą lądową, wodną oraz powietrzną. Transport drogą lądową można także rozdzielić na transport drogowy i transport kolejowy. Transport drogowy odgrywa bardzo dużą rolę w przemyśle zarówno polskim, jak i zagranicznym. Jest to stosunkowo tani rodzaj transportu, pozwalający na przemieszczenie nawet niewielkiej ilości towarów, praktycznie na każdą odległość. Wymaga on jednak odpowiednio przygotowanej infrastruktury, o czym decyduje przede wszystkim skala rozbudowy sieci dróg i autostrad. Jest to najczęściej wykorzystywana w Polsce gałąź transportu.

Spedycja

Często popełnianym błędem jest określanie firm spedycyjnych, jako takich, które nie posiadają własnego transportu, a korzystają z usług firm trzecich. Jest to możliwe w odniesieniu niektórych firm, jednak w większości przypadków twierdzenie tego typu może być krzywdzące. Według prawa polskiego spedycja jest to wysyłanie lub odbieranie przesyłek bądź podejmowanie innych czynności związanych z przewozem. Oznacza to, że możliwe jest korzystanie przez firmę z usług innych firm, jednak nie wyklucza posiadania własnej floty pojazdów, służących do przewozu towarów. Reasumując spedycja w pełni tego słowa znaczeniu, polega na nadawaniu, przewożeniu oraz odbiorze towarów. Uproszczając- polega ona na organizacji przesłania i przewozu przesyłki. Tego typu firmą, która jednocześnie posiada własną flotę pojazdów, jest firma Trans- Wit. Znajduje się ona w miejscowości Lubicz Górny k. Torunia i prócz transportu i spedycji, zajmuje się także serwisem samochodów ciężarowych.

Logistyka

Proces działań związanych z planowaniem, zarządzaniem i kontrolą efektywnego przepływu surowców i wszelkiego rodzaju ładunków z punktu A, do punktu B. Jest to szersze pojęcie od samej spedycji. Pojęcie logistyki może dodatkowo obejmować przepływ informacji, kontrolę zapasów, realizację zamówień, magazynowanie towarów, a często także odpowiednią obsługę zwrotów, czy właściwe gospodarowanie odpadami.