Nadzór spawalniczy to specjalnie powołany zespół, który czuwa nad wykonawcami metalowych konstrukcji. Jest to bardzo ważny etap budowy, gdyż nawet najmniejszy błąd spawaczy może spowodować osłabienie konstrukcji i doprowadzić do tragedii. Czym dokładnie zajmuje się nadzór spawalniczy i jakie kwalifikacje muszą mieć pracownicy, którzy wchodzą w jego skład?

Zakres obowiązków

Jak zostało już na wstępie wspomniane, obecność nadzoru spawalniczego jest bardzo ważna. To właśnie on w dużym stopniu czuwa nad bezpieczeństwem konstrukcji i w razie jakichkolwiek nieprawidłowości od razu reaguje. Wśród najważniejszych obowiązków nadzoru należy wymienić:

 • analizowanie dokumentacji pod kątem stosowanych technologii i zgodności z normami spawalniczymi;
 • wprowadzenie ekonomicznych i optymalnych metod spawania;
 • opracowanie dokumentacji spawania;
 • ocena prawidłowości stosowanych technik;
 • nadzór nad realizacją konstrukcji;
 • prowadzenie ewidencji spawaczy;
 • kontrolowanie uprawnień spawaczy;
 • nadzór nad stanem urządzeń spawalniczych oraz prawidłowego ich użytkowania;
 • współpraca z zewnętrznymi jednostkami, na przykład Instytutem Spawalnictwa;
 • zlecenie wykonywania niezbędnych badań nieniszczących i niszczących złączy;
 • oględziny złączy;
 • odbiór wykonanych spoin i przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje kilka istotnych elementów: Dzienniki Spawania, świadectwa spawaczy, a także dokumentację badań w postaci różnego rodzaju raportów technicznych. Jedną z polecanych firm, zajmujących się nadzorem spawalniczym, jest przedsiębiorstwo Polon, którego siedziba znajduje się w Katowicach. Warto korzystać z usług rzetelnych i polecanych na rynku specjalistów, którzy zadbają o bezpieczeństwo konstrukcji i skrupulatnie przygotują niezbędną dokumentację.

Kwalifikacje pracowników nadzoru

Nadzorem spawalniczym mogą zajmować się tylko odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone osoby.  Powinny one mieć udokumentowana wiedzę techniczną dotyczącą spawania oraz towarzyszących temu procesów. Pracownik nadzoru musi charakteryzować się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także umiejętnościami praktycznymi, aby móc kontrolować pracę spawaczy i w razie konieczności korygować ją.

Bardzo ważna jest również znajomość prawa oraz wszelkich norm bezpieczeństwa, które dotyczą tworzenia metalowych konstrukcji. Praca w nadzorze spawalniczym to ogromna odpowiedzialność, gdzie nie ma miejsca na brak kompetencji. Nawet niewielki błąd może być przyczyną osłabienia konstrukcji, a co za tym idzie – także niebezpiecznych wypadków.