Pierwsza pomoc to określenie czynności wykonywanych w przypadku nagłego ataku choroby lub na poszkodowanych na miejscu wypadku. Niekiedy udzielenie pierwszej pomocy jest kluczowym aspektem, który może uratować ludzkie życie. Każdy powinien mieć świadomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Taka wiedza przyda się więc również pracownikom Twojej firmy. Sprawdź jakie korzyści niesie za sobą zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników.

Udzielenie pierwszej pomocy - dlaczego jest tak ważne?

Trudno jest jednoznacznie przewidzieć każdą niebezpieczną sytuację, która może przytrafić się w domu lub w pracy. Jeśli dojdzie do niespodziewanego zdarzenia warto jednak wiedzieć w jaki sposób powinno się zachować. Nie należy pomagać drugiej osobie w obawie przed konsekwencjami prawnymi. Udzielenie pierwszej pomocy może bowiem uratować życie drugiego człowieka, jak również zminimalizować ryzyko komplikacji zdrowotnych wynikających z sytuacji. Jak podaje osoba prowadząca kurs pierwszej pomocy dla firm z Ergo-Poż, niezwykle istotnym jest, aby czynności były udzielone w sposób prawidłowy. To dzięki temu można liczyć na możliwie skuteczne rezultaty działania na rzecz walki o życie poszkodowanej osoby.

Kurs pierwszej pomocy - jak wygląda?

Szkolenia z pierwszej pomocy mają z reguły różny zakres, dostosowany do określonej grupy zawodowej, która w nim uczestniczy. W inny sposób bowiem przygotowuje się pracowników na udzielanie pierwszej pomocy w zakładach produkcyjnych, biurach czy ośrodkach wychowawczych. Najistotniejszym jest fakt, aby korzystać z kursów prowadzonych w oparciu o obowiązujące wytyczne ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji). Należy zwrócić uwagę, aby kurs pierwszej pomocy dla pracowników nie był jedynie spotkaniem teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Z czego składają się poszczególne części pełnego szkolenia z pierwszej pomocy?

  • część teoretyczna - nauka o tym w jaki sposób zabezpieczyć miejsce zdarzenia,  jak sprawdzić funkcje życiowe osoby poszkodowanej i wezwać pomoc.
  • część praktyczna - pokaz poprawnego przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, informacje o sposobie zabezpieczania urazów oraz rozpoznaniu objawów chorobowych.

Praktycznie ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy są jednym z najlepszych sposobów na zapamiętanie procedury. Dotyczy to zarówno wykonania sztucznego oddychania na fantomach jak i nauka opatrywania ran i urazów różnego typu. Największy nacisk powinno położyć się na ten typ wypadków, który może mieć miejsce w konkretnym środowisku pracy.

Szkolenie z pierwszej pomocy - dla kogo?

Kurs pierwszej pomocy jest przeznaczony dla wszystkich osób nieposiadających wykształcenia medycznego, jak również praktycznego doświadczenia z ratownictwem medycznym. Szkolenie z pierwszej pomocy może odbyć każdy, kto nie ma wiedzy na temat zasad zachowania się w nagłej sytuacji, związanej z koniecznością udzielenia pomocy paramedycznej poszkodowanemu. Często zdarza się, iż poprawnie przeprowadzone działania w zakresie pierwszej pomocy są w stanie uratować życie człowieka. Z tego tytułu, kurs tego typu powinni z pewnością odbyć osoby, które na co dzień pracują w miejscach szczególnie narażonych na wypadki, jak chociażby pracownicy hal produkcyjnych czy nauczyciele i wychowawcy.

Czy szkolenie z pierwszej pomocy powinno się odnawiać?

W polskim prawie nie istnieje przepis regulujący kwestię konieczności powtarzania kursu pierwszej pomocy w środowisku pracowniczym. Ustalony jest tylko okres ważności certyfikatów uzyskanych przez przeszkolone osoby, czyli trzy lata od zakończenia kursu. Pomimo braku przymusu wynikającego z prawa, warto odnawiać kurs udzielania pierwszej pomocy. Wiedza i umiejętności mogą bowiem przydać się w wyjątkowych sytuacjach, zaś kompetentnie przeprowadzone czynności z zakresu pierwszej pomocy mogą mieć znaczenie dla osoby poszkodowanej.