Każdy pracodawca jest zobowiązany do organizowania szkoleń w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich swoich pracowników, bez względu na stanowisko. Oczywiście są stanowiska, które wymagają przestrzegania tylko kilku podstawowych zasad, lecz istnieją również takie, gdzie ryzyko wypadku będzie wyjątkowo wysokie. Jak często należy organizować szkolenia BHP i co powinny one obejmować?

Szkolenie wstępne a okresowe

Przed przystąpieniem do pracy, każdy pracownik musi przejść szkolenie wstępne, które nazywane jest również instruktażem ogólnym. Niestety, szkolenie wstępne to nie wszystko. Każdy pracodawca musi regularnie organizować również szkolenia okresowe. Nie jest to wyłącznie widzimisię urzędników, jak mogłoby myśleć wielu właścicieli firm zatrudniających sporą ilość pracowników. Szkolenia BHP mają przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo! Jeśli w pracy zdarzy się wypadek, a pracodawca nie zadbał o to, aby każdy pracownik przeszedł właściwe szkolenie – zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności.

Co obejmuje szkolenie?

Szkolenia BHP można podzielić na trzy podstawowe kategorie. Pierwszą z nich jest wcześniej już wspomniane szkolenie wstępne, które polega na przekazaniu pracownikom wszystkich podstawowych informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania danej pracy. Można wyróżnić również szkolenia wstępne stanowiskowe, które są prowadzone indywidualnie dla 1 osoby lub grupy osób, które obejmują to samo stanowisko i dopiero rozpoczynają pracę w danej firmie. Szkolenia okresowe to takie, które muszą być organizowane regularne, a ich zakres jest zawsze dostosowany do danego zawodu oraz stanowiska. Bardzo ważne jest pilnowanie terminów szkoleń. Żeby kurs BHP przebiegał prawidłowo, powinien być prowadzony przez profesjonalistów. Specjalistów można znaleźć między innymi w firmie Wojciecha Kasprowicza, której siedziba znajduje się w miejscowości Lubawa.

Jak często organizować?

Częstotliwość organizowania szkoleń jest zależna od rodzaju wykonywanej pracy. Najczęściej należy je organizować:

  • co 3 lata – dla pracowników robotniczych (praca fizyczna),
  • co 5 lat – dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz kadry kierowniczej,
  • co 6 lat – dla pracowników administracyjnych oraz biurowych.

W przypadku pracowników fizycznych szkolenia muszą być zawsze w formie instruktażu. Natomiast osoby pracujące w biurze mogą wziąć udział w kursach online, seminarium lub szkoleniu opartym na samokształceniu. Warto wspomnieć również o tym, że szkolenia BHP muszą być organizowane również przy okazji wszelkich zmian w firmie lub zatrudnieniu pracownika, na przykład po zakupie nowych sprzętów lub zmianie stanowiska danej osoby.