Coraz częstszą formą zawierania współpracy są umowy agencyjne. Podpisywane między osobami prywatnymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą lub przedstawicielami firm a pośrednikami pozwalają na szereg obopólnych korzyści. Usługa ta stale się rozwija i już teraz liczba przedstawicieli handlowych wynosi ponad 2 mln ekspertów. Dobrze jest znać zakres ich aktywności. 

Czym się zajmuje pośrednik handlowy?

Praca przedstawiciela handlowego składa się z reprezentacji w zastępstwie za klienta. Obejmuje także przedstawicielstwo polegające na świadczeniu usług pozwalających na zawarcie korzystnej umowy przez zleceniodawcę. Przykładem może być zdobycie nowego partnera biznesowego czy obecność w trakcie negocjacji. Dodatkowo pośrednik handlowy może zastąpić decydenta w złożeniu oświadczenia woli. Oprócz tego ma pozwolenie na przeprowadzanie czynności prowadzących do zawarcia transakcji. Wszystko zależy jednak od uprawnień, jakie nadał mu w umowie agencyjnej mocodawca. Np. w modelu niemieckim przedstawiciela handlowego opisuje się jako osobę, która jest aktywna w imieniu oraz na rachunek protektora. Jest przy tym zobligowana do prowadzenia czynności prawnych w obszarze działalności handlowej firmy lub osoby prywatnej, w której interesie pośredniczy. W modelu tym także określony jest zawodowy oraz regularny charakter tej aktywności.  Równocześnie nie podlega zleceniodawcy.

W związku z tym wyróżnia się agenta z pełnomocnictwem lub bez. Bez względu na to, pośrednik w handlu wielobranżowym musi powiadomić zwierzchnika o każdej otrzymanej ofercie. Udostępnia wgląd w rachunek i dzieli się zyskami. Zleceniodawca jest natomiast zobowiązany do wypłacenia mu należności. Handlowy lub pośrednik w obrocie nieruchomościami oferuje dodatkowo pomoc w dokonywaniu zamówień bądź sprzedaży krajowej i zagranicznej. Niektóre firmy ponadto udostępniają usługi w zakresie badań rynkowych, doradztwie rynkowym, badaniu dostawców oraz ich wyboru, a także zapewniają kompleksową obsługę sprzedażową.

Zalety korzystania z usług pośrednictwa handlowego

Wybierając wysokiej klasy pośrednictwo, dostajemy gwarancję 100% efektywności. Doświadczenie handlowe pośrednika oraz powiadamianie o wszystkich podejmowanych krokach zleceniodawcy wpływa korzystnie na osiągnięcie sukcesu – szczególnie na rynku międzynarodowym. Dzięki prowadzonym negocjacjom zaistnieje możliwość podpisania korzystnego dla kontraktu. Rozpoznanie rynku, wiedza na temat konkurencji, a także w zakresie popytu ułatwia dokonywanie pertraktacji i zdobycie rynkowej przewagi. Skorzystanie z usług pośrednictwa handlowego wpłynie także na odpowiednie rozpoczęcie działalności na rynku oraz podjęcie współpracy z partnerami biznesowymi z Polski i świata. Profesjonalna i doświadczona firma zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo współpracy. Ponadto kwalifikacje agenta i umiejętność atrakcyjnej ekspozycji produktów wpływa dodatkowo na wzrost ich sprzedaży.

Jakich agentów handlowych lepiej unikać?

Jeśli decydujemy się na współpracę i podpisanie umowy, powinniśmy wybrać zaufanego specjalistę. Profesjonalny agent handlowy powinien się cechować szeregiem umiejętności. Pozwolą mu dotrzeć do klienta, który zdecyduje się na Twoje usługi. Będzie umiał doradzić i opowiedzieć szczegółowo o artykułach, nowościach i ewentualnych promocjach. Przy tym będzie w pełni zaangażowany w budowanie relacji między zleceniodawcą oraz nabywcą. Powinien się przy tym kierować potrzebami interesanta oraz kontrahenta.