Jednym z najważniejszych obowiązków, jakie dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, jest dopilnowanie wielu zagadnień związanych z podatkami oraz księgowością. Sprawy te warto powierzyć sprawdzonemu biuru rachunkowemu, a jedną z nich jest niewątpliwie podatkowa księga przychodów i rozchodów. Sprawdźmy, czym tak dokładniej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Czym charakteryzuje się podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Opisując podatkową księgę przychodów i rozchodów, należy niewątpliwie nadmienić, iż jest to rodzaj narzędzia podatkowego, które odpowiedzialne jest za ewidencjonowanie wszystkich operacji finansowych przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo. Są to przede wszystkim wszelkie przychody, które napływają na konto firmy w związku z jej działalnością, czyli na przykład te pochodzące ze sprzedaży produkowanych i oferowanych towarów. Narzędzie to dotyczy również oczywiście rozchodów firmy, czyli pieniędzy, które przeznaczane są na pensje pracowników lub zakupy na potrzeby działalności firmowej (np. nowy sprzęt do biura). Operacje te zapisywane są w momencie, gdy dana transakcja zostanie zakończona, zaś sama podatkowa księga przychodów i rozchodów to tak naprawdę uproszczona wersja pełnej księgowości.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dotyczy głównie osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które rozliczają się na podstawie podatku liniowego bądź też na zasadach ogólnych, jak również i przedsiębiorstw i spółek handlowych, których roczny dochód netto nie przekracza w żadnym stopniu 2 mln euro. Zwolnione zaś z prowadzenia tego typu ksiąg podatkowych są osoby prowadzące rolniczą działalność gospodarczą lub nie mogące tego robić ze względu na zły stan zdrowia oraz firmy i spółki akcyjne, których roczny dochód netto przekracza wcześniej wymienione 2 mln euro (w takim przypadku firma czy spółka muszą prowadzić pełną księgowość).

Profesjonalne prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W kontekście podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie powinniśmy zapominać o tym, że założenie oraz prowadzenie jej należy rozpocząć w tym samym dniu, w którym rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej i może być ona prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Jako, że jest to narzędzie, które służy do dokładnego określenia wartości rocznego opodatkowania, to musi być prowadzone bardzo rzetelnie oraz terminowo. Sprawy z tym związane możemy powierzyć pracownikom biura rachunkowego Konto, którego właścicielem jest Krzysztof Piskorski. Poza tym zagadnieniem możemy również zwrócić się tam w momencie, gdy potrzebujemy pomocy z zakresu prowadzenia ewidencji ryczałtowych lub vat-owskich jak również i innych spraw związanych z księgowością przedsiębiorstwa.