Przygotowanie do rozwodu powinno się odbywać w kancelarii adwokackiej już znacznie wcześniej, niż przed złożeniem w odpowiednim sądzie pozwu rozwodowego. To właśnie adwokat powinien z nami przemyśleć całą sytuację rodzinną i małżeńską tak, aby obrać dobrą strategię przy procesie. Szczególnie jest to ważne, jeśli rozwód ma odbywać się z orzekaniem o winie jednej ze stron. Pierwszym i ważnym krokiem jest zatem zawsze – również przy bardziej polubownych sprawach – stworzenie dobrego pozwu rozwodowego z dodatkowymi wnioskami.

Tworzenie pozwu rozwodowego – tylko z pomocą adwokata

Pozew rozwodowy to bardzo precyzyjnie tworzone pismo prawne, które nie może zawierać błędów, czy niejasnego wskazania przedmiotu sprawy lub podmiotów. W innym przypadku sąd skieruje taki dokument do ponownego przygotowania po jego odrzuceniu, czy też skieruje go do poprawki. Nigdy zatem nie powinno się przygotowywać pozwu na własną rękę, niezależnie od tego, czy cały proces odbędzie się w polubowny sposób i za obopólną zgodą małżonków, czy jeśli doszło do eskalacji konfliktu, a nawet do konieczności złożenia pozwu z wnioskiem o orzeczenie wyłącznej winy jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego.

Szczególnie przy tym należy rozpatrywać skutki dalekosiężne, które mogą dotyczyć wspólnych inwestycji, majątku, prowadzonych działalności gospodarczych, oraz przede wszystkim wspólnego potomstwa. Przed przystąpieniem do tworzenia pozwu rozwodowego, należy zatem z pomocą adwokata określić nasze cele i oczekiwania, a także strategie działania. Prawnik powinien przedstawić nam listę korzyści i strat danych kroków prawnych. Nie zawsze bowiem pozew z orzekaniem o winie jest zasadny, tak samo, jak sam rozwód. Niekiedy lepiej postawić na separację.

Wnioski dodatkowe przy pozwie rozwodowym

Podczas rozprawy rozwodowej sąd będzie zajmował się takim zakresem sprawy, o jaki poprosiliśmy go właśnie w pozwie. To dlatego taki dokument powinien być tworzony przy udziale specjalistów prawa rodzinnego i opiekuńczego.  Zawsze sprawdzaj, czy dana kancelaria ma doświadczenie w tego typu sprawach. Nim wyróżnia się między innymi adwokat Urszula Zajko, która pomaga także przy podziale majątku wspólnego, czy przy uzyskiwaniu alimentów. To właśnie takie dodatkowe kwestie mogą zostać poruszone podczas sprawy rozwodowej, oczywiście na odpowiedni wniosek. Do pozwu można zatem załączyć takie dokumenty, jak:

  • wniosek o dokonanie podziału majątku przy procesie rozwodowym (rozpatrzony zostanie pozytywnie, o ile nie zaburzy to płynności prowadzenia całego procesu);
  • wniosek o przyznanie wyłącznej opieki nad dzieckiem (w takim przypadku niezbędne są dowody, potwierdzające słuszność takiego rozwiązania);
  • wniosek o możliwość wyłącznego korzystania ze wspólnego mieszkania, na czas rozstrzygnięcia procesu sądowego;
  • wniosek o zasądzenie na rzecz Powoda kosztów procesów;
  • wniosek o zasądzenie zobowiązania pozwanego do alimentów na małżonka;
  • wniosek o zasądzenie zobowiązania pozwanego do alimentów na dzieci.

W przypadku braku porozumienia w sprawie alimentów i innych kwestii finansowych, w większości spraw dochodzi do otwarcia nowego, odrębnego procesu. Tu np. warto wiedzieć, że polskie prawo nie przewiduje czasu od rozwodu, w którym byli małżonkowie powinni przeprowadzić podział majątku. Ten może zostać jednak przeprowadzony w 100% polubownie w kancelarii adwokackiej, a po sporządzeniu odpowiedniej umowy u notariusza.