Utylizacja odpadów a środowisko – jak je ze sobą pogodzić?

Materiał partnera
2020-01-31

Zakłady przemysłowe każdego dnia generują ogromne ilości odpadów. To fakt, o którym doskonale wiemy i którego nie jesteśmy w stanie zmienić. Jest to bowiem stały element każdej działalności gospodarczej. Tym, na co przedsiębiorstwa mają jednak wpływ, jest utylizacja odpadów w sposób, który nie będzie stanowił zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

Klasyfikacja odpadów przemysłowych

Odpadami przemysłowymi są wszystkie odpady powstające w trakcie działalności gospodarczej, co oznacza, że ich obecność może zostać zminimalizowana, ale nigdy całkowicie wyeliminowana. Choć nazwa wywołuje skojarzenia z zakładami produkcyjnymi, to odpady przemysłowe wytwarzane są nie tylko tam, ale również między innymi w szpitalach, magazynach, warsztatach samochodowych czy firmach budowlanych. Zdecydowana większość pochodzi jednak z przemysłu wydobywczego, energetycznego i hutniczego. Odpady przemysłowe podzielić możemy na płynne i stałe, a wszystkie klasyfikowane są na grupy, podgrupy i rodzaje wraz z przypisanymi im kodami. Osobną listę stanowią odpady niebezpieczne.

Odpady przemysłowe każdego typu stanowią jednak zagrożenie dla środowiska naturalnego zarówno w czasie ich wytwarzania i gromadzenia, jak i transportu, składowania, utylizacji czy unieszkodliwiania. Dlatego tak istotne jest powierzenie tych kwestii doświadczonej firmie takiej, jak Spółka PUE. Dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie małych, prowadzenie optymalnej gospodarki odpadami jest zadaniem trudnym do zrealizowania, choćby ze względu na liczne regulacje prawne – krajowe i międzynarodowe – oraz powiązane z nimi ograniczenia czy wymagania. Za niestosowanie przepisów w zakresie zarządzania odpadami przemysłowymi grożą też wysokie kary.

Sposoby utylizacji odpadów przemysłowych

Wśród stosowanych metod utylizacji odpadów przemysłowych wymienić należy przede wszystkim recykling. Z punktu widzenia ekologii oraz ekonomii to rozwiązanie najlepsze. Do odzysku przekazać można różne rodzaje odpadów, szczególnie stałych. Przetworzone mogą zostać na przykład tworzywa sztuczne, elementy maszyn, podzespoły komputerowe oraz wiele innych. Uzyskany w ten sposób surowiec można ponownie wykorzystać, co wpływa na niższy koszt produkcji. Utylizacja odpadów poprzez recykling eliminuje konieczność składowania odpadów, co jest zarówno bardziej opłacalne, jak i korzystniejsze dla środowiska. Odpady przemysłowe, które zawierają składniki niezbędne dla rolnictwa, wykorzystywane mogą być natomiast w nawozach mineralno-organicznych stosowanych do rekultywacji terenów zdegradowanych.

Innym sposobem utylizacji odpadów przemysłowych jest ich spalenie. Można go jednak dokonać jedynie w określonych warunkach – po wysuszeniu odpadów, w komorach bez dostępu powietrza. W ten sposób powstaje dwutlenek węgla i węgiel drzewny, również wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Odpady, których nie można ani poddać recyklingowi, ani spalić, są zakopywane pod ścisłą kontrolą odpowiednich urzędów. Objętość odpadów musi zostać zminimalizowana, a miejsce ich składowania – odpowiednio zabezpieczone.

Opracowanie artykułu:

PUE SP.Z O.O. SP.K.

ul. Małorolnych 20A, 66-400 Gorzów Wielkopolski lubuskie
e-mail
www
telefon