Wagi to sprzęty, które są niezbędne do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Choć najczęściej kojarzymy je ze sklepów spożywczych, z wag korzystają również pracownicy magazynów i wielu zakładów produkcyjnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę z tego, że zanim urządzenie będzie mogło być używane do ważenie rozmaitych towarów, musi być wcześniej zalegalizowane. Co to w zasadzie oznacza?

Jak wygląda legalizacja wagi?

Aby móc legalnie korzystać z wybranej wagi, należy najpierw uzyskać potwierdzenie, które wydawane jest przez Urząd Miar. Dokument ten poświadcza, iż urządzenie dokonuje pomiaru określonego towaru z dokładnością podaną na tabliczce znamionowej. Jak informuje specjalista z firmy Wagi, która zajmuje się legalizacją, przeglądem oraz naprawą tychże urządzeń pomiarowych- błąd pomiaru wagi nie może przekraczać ustalonej wartości. Margines błędu dla wag sklepowych wynosi zaledwie 5 gramów, a dla wag magazynowych- od 20-50 gramów. Jeżeli sprzęt pokazuje wartość, która mieści się w podanych normach, może zostać zalegalizowany i dopuszczony do użytku.

Jakie wagi należy zalegalizować?

Zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 11.12.2003 r o prawnej kontroli metrologicznej, legalizacji muszą zostać poddane wagi używane:

  • w obrocie handlowym,
  • w aptekach, przy przygotowywaniu leków,
  • w laboratoriach farmaceutycznych i medycznych,
  • przy paczkowaniu produktów,
  • przy naliczaniu opłat targowych takich jak np. cło, 
  • przy wydawaniu opinii przez biegłych sądowych i ekspertów,
  • do monitorowania i kontroli stanu zdrowia pacjentów.

Wagi tego typu powinny wyróżniać się wysoką jakością, być łatwe w obsłudze i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Kiedy waga musi zostać zgłoszona do legalizacji?

Z czasem wagi ulegają eksploatacji, co odbija się na dokładności podawanych przez nie wyników. Z tego też powodu, każde urządzenie, które jest już w obrocie od jakiegoś czasu, musi zostać ponownie zalegalizowane. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, „wagi muszą zostać poddane pierwszej legalizacji w terminie do 3 lat od oceny zgodności, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności”. Druga i następne legalizacje powinny odbyć się w ciągu 25 miesięcy od poprzedniej, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym wykonano poprzednią legalizację.

Brak legalizacji – jakie są konsekwencje?

W przypadku braku legalizacji wagi, na jej właściciela, może zostać nałożona kara finansowa w wysokości od 50 do 500 złotych. Wysokość mandatu zależy od okresu, jaki minął od poprzedniej legalizacji. Im jest od dłuższy, tym wyższej możemy spodziewać się grzywny.