Zakres ochrony osób i mienia jest niezwykle zasobnym tematem do omówienia i obejmuje niemal wszystkie aspekty naszego życia prywatnego i publicznego. Agencje ochrony monitorują zarówno imprezy masowe, prywatne spotkania, mienie korporacyjne, jak i prywatne oraz bezpieczeństwo osób prywatnych. Sfera działalności firm ochroniarskich jest zazwyczaj zdeterminowana określoną specjalizacją, wynikającą z posiadanego doświadczenia, kadry i sprzętu monitorującego, a krótkie omówienie tego tematu prezentujemy poniżej.

Umocowanie prawne

Ogólne zasady ochrony imprez i zebrań masowych są regulowane ustawą Prawo o zgromadzeniach z 24 lipca 2015 roku i określa między innymi obowiązki organizatora takich spotkań dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim ich uczestnikom, osobom postronnym przebywającym na terenie danego wydarzenia oraz w bezpośredniej jego okolicy. Prawo do zabezpieczenia swojego domu lub jakiegokolwiek mienia prywatnego oraz bezpieczeństwa własnego oraz najbliższych, wynika przede wszystkim z powszechnego prawa na którym zasadza się porządek demokratyczny państwa polskiego wyrażonego przede wszystkim w konstytucji z 1997 roku. Równie ważne w tej kwestii jest prawo Unii Europejskiej oraz prawo prywatne i cywilne, wynikające z wielowiekowej tradycji demokratycznej i kształtowania się praw obywatelskich. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonamy podziału na ochronę sprawowaną przez osoby oraz instalacje elektroniczne stosowane do nadzoru i monitoringu.

Bezpośredni nadzór osobowy

Czynnik ludzki jest wciąż dominującą formą sprawowania pieczy i ochrony nad osobami i mieniem, niemożliwym do zastąpienia przez technologię, będącą jedynie formą uzupełnienia, aczkolwiek bardzo skuteczną. Jak zauważa specjalista z agencji ochrony Imperium Tomasz Michalski, fizyczna ochrona osób w przypadku imprez masowych jest wielowarstwowa i dotyczy między innymi kontroli biletów, selekcji i nadzoru wejść i wyjść oraz bezpośredniego zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa indywidualnej osobie, konieczne jest delegowanie ochrony w określonej liczbie osób i sprawującej bezpośredni nadzór nad chronionym, między innymi poprzez konwojowanie. W sytuacji istniejącego zagrożenia na danym obszarze, niezależnie czy dotyczącego konkretnej osoby, czy określonej społeczności, powszechnie stosuje się patrole pracowników ochrony.

Monitoring elektroniczny

Nieocenioną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia pełni technologia, zwłaszcza dzięki możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym obiektów oddalonych na duże odległości za pomocą wizualnej i głosowej komunikacji bezprzewodowej. Systemy alarmowe montowane w prywatnych domach i mieszkaniach są skutecznym i powszechnym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańców i gwarantującym błyskawiczną reakcję pracowników agencji ochroniarskich, zwłaszcza, że koszty instalacji systemu monitorująco – alarmowego 24h na dobę są bardzo przystępne, nawet dla niezamożnych. Również monitoring miejsc publicznych jest obecny na każdym kroku i zapewnia stałą kontrolę nad porządkiem publicznym i może być zawiadywany centralnie oraz obejmować znaczny teren przestrzenny.