3 rodzaje prawa, które obejmują usługi prawnicze!

2019-04-25

Usługi prawnicze oraz znajomość ich zakresu jest niezwykle przydatna. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz własną działalność gospodarczą czy jesteś pracownikiem firmy, dochodzenie własnych praw jest istotne. Pomoże w tym obsługa prawnicza specjalistów z kancelarii adwokackiej. Oto 3 rodzaje prawa, które wchodzą w zakres usług prawniczych!

Prawo pracy

Usługi prawnicze obejmują prawo pracy. Prawnicy i adwokaci z kancelarii prawnej reprezentują przed sądem pracy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Obsługa prawnicza obejmuje procesy:

 • Wypłaty odszkodowania lub rekompensaty: za wypadek w pracy (lub w drodze) oraz innych sprawach związanych z prawem pracy,
 • Stosunku pracy: nawiązywania, zmiany albo rozwiązywania,
 • Niewłaściwego zachowania w miejscu pracy: mobbingu, dyskryminacji czy molestowania.

Usługi prawne w zakresie prawa pracy polegają również na:

 • Przygotowywaniu umów i kontraktów,
 • Sporządzaniu regulaminów pracy,
 • Doradztwie w sprawie grupowych zwolnień i wynagrodzeń,
 • Opiniowaniu zbiorowych układów pracy,
 • Pomocy przy aktach wewnątrzzakładowych,
 • Poradach przy przejmowaniu pracowników lub połączeń firm,
 • Udziale w negocjacjach,
 • Konsultingu przy sporach ze związkami zawodowymi.

Prawo karne

Usługi prawnicze w zakresie prawa karnego obejmują głównie:

          1. Postępowanie przygotowawcze:

 • Udział w przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka lub obrońca,
 • Oględziny i okres trwania przeszukania,
 • Analiza aktów postępowych i materiału dowodowego.

           2. Postępowanie sądowe:

 • Obrona oskarżonego,
 • Przedstawicielstwo posiłkowego lub subsydiarnego oskarżyciela,
 • Utrzymywanie linii obrony,
 • Uczestnictwo w posiedzeniach sądowych,
 • Składanie środków zaskarżenia: apelacji, zażaleń, kasacji.

Obrońca z kancelarii prawniczej zajmuje się m.in.:

 •         Sporządzeniem linii obrony,
 •         Bieżącym doradztwem,
 •         Składaniem niezbędnej dokumentacji: środków zaskarżenia czy wniosków dowodowych,
 •         Poradami prawnymi.

W ramach usług prawniczych obejmujących prawo karne niektóre kancelarie oferują dodatkowo:

 • Próbne przesłuchania lub rozprawy,
 • Usługi detektywistyczne.

Prawo cywilne

Do obowiązków w zakresie prawa cywilnego kancelarii adwokackiej należą:


          1. Przygotowywanie i opiniowanie umów.


Dotyczy to negocjacji kontraktów, realizacji umów, ustanawiania zabezpieczeń (rzeczowych wierzytelności), gwarancji i poręczeń. W ramach prawa cywilnego specjaliści zajmują się:


 • Umowami cywilnoprawnymi,
 • Porozumieniami i ugodami,
 • Listami intencyjnymi,
 • Kontraktami handlowymi,
 • Warunkami umów.

Prawo cywilne wykorzystywane w usługach prawniczych obejmuje umowy takie jak:

 • Dzieło, zlecenia i świadczenia usług,
 • Darowizny i użyczenia,
 • Dzierżawy i najmu,
 • Pożyczki,
 • Współpracy i umów tzw. ramowych,
 • Nabywania oraz zbywania składników: majątkowych i niemajątkowych.

          2. Doradztwo prawnicze. 

 

Doradzanie w zakresie uprawnień i dochodzenia konsumenckich praw.


         3. Transakcje w dziedzinie obrotu nieruchomościami.


 • Doradztwo w zakresie negocjacji i zawarcia umowy (zakupu lub sprzedaży) nieruchomości,
 • Reprezentacja klientów w sporach: służebności, zasiedzeniu, eksmisji, ochrony (własności czy posiadania), mieszkań spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, zniesienia współwłasności oraz wieczystoksięgowego postępowania.

         4. Prowadzenie spraw o rekompensaty lub odszkodowania. Dotyczy to szkód powstałych:

 • W wypadkach drogowych,
 • Błędów lekarskich,
 • Użytkowania niebezpiecznych przedmiotów,
 • W wyniku bezprawnych aktów prawnych, wywłaszczenia lub ograniczenia nieruchomości.

        5. Sprawy spadkowe.

 •  Oświadczenia nabycia spadku,
 •  Podziały spadku,
 •  Zachowki i testamenty,
 •  Wydziedziczenia. 

Usługi prawnicze i ich znajomość przyda się przy dochodzeniu swoich praw zarówno w pracy, prowadzenia własnej firmy, jak i innych sytuacji, w których warto skorzystać z doradztwa prawniczego.