Zabiegi, które mają na celu dogłębną analizę wszystkich płaszczyzn w danym biznesie, wykonywane są po to, aby zwiększyć poprawne działania przedsiębiorstwa oraz wprowadzić małe lub większe zmiany w całej sytuacji majątkowej firmy. Audyt finansowy przeprowadzany przez specjalistów z biura Konrada Romanowskiego obejmuje między innymi badania rocznych jednostkowych sprawozdań, głównie w branży handlowej, usługowej i produkcyjnej.

Jaka działania wchodzą w zakres audytu finansowego?

Fachowcy, którzy potrafią doskonale analizować rynek księgowy i rachunkowy, oferują swoją pomoc innych firmom z zakresu badania poprawności wszelkich formalności i dokumentów. Audyt finansowy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w przedsiębiorstwie oraz dodanie pozytywnej wartości i konkretnych rekomendacji w kwestii rachunkowości.

Biuro Konrada Romanowskiego oferuje między innymi:

  • badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych;

  • badania i przeglądy skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych;

  • badania wykorzystania funduszy unijnych oraz dotacji otrzymanych w ramach prowadzenia działalności;

  • badania informacji finansowych partii politycznych o subwencjach;

  • badania sprawozdań wyborczych.

Na czym polega audyt wewnętrzny?

O ile działania z zakresu finansów obejmują analizę dokumentów z działu rachunkowości, tak jeśli chodzi o audyt wewnętrzny, specjaliści sprawdzają poprawność działania również innych sektorów przedsiębiorstwa. Po dogłębnej analizie proponują zmiany, które mają na celu zwiększenie produktywności i bezpieczeństwa wszystkich pracowników.

Pracownik firmy Konrada Romanowskiego informuje:

Efekt naszej pracy ma postać raportu z całego przeprowadzonego audytu, który pozwala zoptymalizować cały zakres kontroli do aktualnych wymagań.

Takie działanie warto przeprowadzać systematycznie, aby regularnie eliminować złe nawyki, zastępując je tymi przynoszącymi zyski w firmie. Tym bardziej jeśli biznes ma jakieś problemy, opłaca się wynająć specjalistę do profesjonalnego przeanalizowania wszystkich struktur wewnętrznych.