Bezpieczne użytkowanie sprzętu laboratoryjnego

Materiał partnera
2019-10-28
Przyrządy laboratoryjne

Praca w laboratorium, choć może wydawać się bezpieczna niestety często wiąże się z wieloma zagrożeniami. W zależności od rodzaju badanych substancji, zakresu prowadzonych badań oraz wykorzystywanego sprzętu laboratoryjnego na pracownika mogą czyhać określone niebezpieczeństwa. Najpoważniejsze mogą być spowodowane niesprawnie działającym sprzętem. Dlatego tak ważne jest jego cykliczne serwisowanie oraz wykonanie niezbędnych napraw.

 

Serwisowanie i konserwacja urządzeń laboratoryjnych

Korzystanie z urządzeń w laboratoriach jest często określone w osobnych procedurach. Podobnie jest w przypadku konserwacji i ich serwisowania sprzętu laboratoryjnego. Wspomniane procedury mogą być dostarczone w dokumentacji przez producenta lub opracowane przez użytkownika określonego urządzenia. Wszystkie te zabiegi mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo pracy wszystkich osób, które pracują przy lub w otoczeniu określonego urządzenia. Procedury powinny określać opis i zakres serwisy, częstotliwość, materiały niezbędne do wykonania przeglądu urządzenia oraz sposób dokumentowania wykonanej czynności. W procedurze należy wskazać działania prewencyjne oraz systematyczne, które mają na celu utrzymanie danego urządzenia w dobrym stanie. Do takich czynności należą zazwyczaj czyszczenie, dekontaminacja, wymiana części, które najszybciej się zużywają oraz wszelkie inne działania naprawcze spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem urządzenia lub jego uszkodzeniem. Przy opracowaniu harmonogramu serwisu należy wziąć pod uwagę częstotliwość wykorzystywanego urządzenia oraz możliwość zanieczyszczenia sprzętu poprzez niewłaściwe użytkowanie. Konserwowanie to z kolei działania prewencyjne, które wykonuje się częściej niż serwisowanie. Konserwację można wykonać raz w tygodniu po zakończeniu użycia urządzenia.

 

Kto wykonuje serwis?

Serwis urządzeń laboratoryjnych powinien być wykonywany przez wyspecjalizowane firmy. Najczęściej działają one na życzenie producenta, któremu zależy na bezawaryjnym działaniu ich sprzętu. Firmy serwisowe mają nie tylko odpowiedni sprzęt, ale wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych urządzeń laboratoryjnych. Do wykonania przeglądu i ewentualnej naprawy usterki niezbędne są odpowiednie narzędzia. Szybka reakcja na zgłoszenie potrzeby naprawy lub konserwacji sprawia, że klienci mogą czuć się bezpiecznie wiedząc, że rezultaty prowadzonych badań nie są zagrożone. W razie potrzeby punkty serwisowe dostarczają sprzęt zastępczy, aby prace mogły postępować zgodnie z harmonogramem.

Opracowanie artykułu:

PROMETRIX - Serwis i Naprawa Sprzętu - Bartosz Jarząb

ul. Skowronkowa 33D/2, 20-832 Lublin lubelskie
e-mail
www