Z ksiąg rachunkowych korzystają firmy, które są na tzw. pełnej księgowości. Z nich można dowiedzieć się o kondycji finansowej spółki. Znajdziesz tam informacje o wydatkach i przychodach z działalności operacyjnej. Warto powierzyć ich prowadzenie profesjonalnej firmie, jaką jest Biuro Usług Księgowych MBP Morawscy. Z tego artykułu dowiesz się, z czego składają się księgi rachunkowe.

Co powinieneś wiedzieć o prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

Dobrym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych biurowi księgowemu. Jednak w tym przypadku nie można zapomnieć o poinformowaniu właściwego urzędu skarbowego o miejscu realizowania takich czynności. Należy to zrobić w terminie 15 dni od dnia ich wydania. Bardzo istotne jest również to, aby zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych uprawnionym organom zewnętrznej kontroli. Warto także dodać, że składają się one z 5 elementów, z czego każdy przeznaczony jest do rejestrowania innego rodzaju operacji. Pierwszym z nich jest dziennik, w którym zapisy są numerowane. Można także wymienić konta: księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Te drugie związane są np. ze środkami trwałymi czy rozrachunkami z pracownikami. Na koniec miesiąca sporządza się bilans próbny. Elementem ksiąg rachunkowych jest także inwentarz, czyli wykaz aktywów i pasywów.

Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nałożony jest np. na spółki handlowe, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i gminy, powiaty, województwa oraz ich związki. Z tej usługi możesz skorzystać w Biurze Usług Księgowych MBP Morawscy, którego siedziba znajduje się w mieście Lublin. Ta firma oferuje także rozliczenia kadrowo-płacowe, z ZUS-em i sporządzanie rocznych zeznań podatkowych. Może zająć się także prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów czy ewidencji ryczałtowej. Gwarantuje ona swoim klientom terminowość, profesjonalizm i rzetelność.