W każdym miejscu pracy istnieją pewne niebezpieczeństwa. Dlatego też obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom  – zarówno tym pracujących w biurach, jak i w magazynach. W tym celu warto regularnie przeprowadzać profesjonalne szkolenia BHP, które dostarczają najważniejszą wiedzę pracownikom. Organizacją takich szkoleń zajmuje się firma Safe Work. Co jeszcze warto wiedzieć o szkoleniach z zakresu BHP?

Do kogo kierowane są szkolenia BHP?

Szkolenie BHP musi przejść każdy pracownik. Niezależnie od tego, czy pracuje on w bezpiecznym na pozór miejscu, czy też na budowie – czyli w miejscu, gdzie wypadki zdarzają się najczęściej. Podczas takiego szkolenia BHP pracownik dowiaduje się, jakie zagrożenia mogą wystąpić w jego pracy, jak i również jak może się przed nimi chronić. Warto też tutaj wspomnieć, że przeszkolenie z tego zakresu jest także obowiązkowe dla tych osób, które zarządzają pracownikami.

Nie bez znaczenia jest jednak to, jaka firma zajmie się zorganizowaniem i przeprowadzeniem szkolenia BHP. Pracodawcy powinni wybierać jedynie te firmy, które mają odpowiednie doświadczenie. Idealnym przykładem jest tutaj firma konsultingowa Safe Work, która już od ponad 20 lat wykonuje tego typu usługi. W jej ofercie znajdziemy:

  • organizowanie i prowadzenie szkoleń BHP dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, a także dla kierowników i pracodawców;
  • ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy;
  • i dokonywanie oceny ryzyka zawodowego.

Ponadto warto wiedzieć, że łódzka firma występuje w imieniu zleceniodawców przed państwowymi organami nadzoru nad warunkami pracy, do których zaliczamy m.in. Państwową Inspekcję Pracy (PIP), Państwową Straż Pożarną, czy Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Można by powiedzieć, że szkolenie BHP przeprowadzane przez fachowców z firmy Safe Work składa się z dwóch etapów. Najpierw przeprowadza się instruktaż ogólny, którego celem jest przekazaniem pracownikom najważniejszych ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy znajdujących się w kodeksie pracy. Ważną częścią tego etapu jest także pierwsza pomoc – pracownicy dowiadują się, jak postępować, gdy wydarzy się wypadek. Drugim etapem jest natomiast zapoznanie pracowników z ryzykiem, które występuje na danym stanowisku pracy. Osoby pracujące w danej firmie dowiadują się, jakie mogą wystąpić zagrożenia, a także co należy robić, gdy wystąpi taka sytuacja.

Mimo że wstępne szkolenie BHP może przeprowadzić sam pracodawca, to musi spełniać kilka warunków. Jednym z nich jest ukończenie kursu dla pracodawców pełniących zadania służby BHP. A ponadto musi zatrudniać do 10 pracowników lub 50 i kwalifikować się do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Większość osób jednak woli powierzyć to zadanie profesjonalistom takim jak np. firma Safe Work – jest to spora oszczędność, a poza tym zyskujemy pewność, że zostanie profesjonalnie ono przeprowadzone, co przekłada się na to, że pracownicy będą wiedzieli, jak prawidłowo reagować, gdy pojawi się zagrożenie.