Jeżeli prowadzisz firmę to ciąży na Tobie obowiązek organizowania dla pracowników okresowych szkoleń BHP. Jedna z grup pracowników jest kadra kierownicza (i sam pracodawca), która zarządza innymi pracownikami na niższych szczeblach. Podczas kursu podwładni ugruntują, poszerzą oraz zaktualizują wiedzę i umiejętności z zakresu BHP, a także dowiedzą się jakie występują zagrożenia w miejscu pracy oraz jak im przeciwdziałać.  

Zakres szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Kodeks Pracy określa konieczność organizowania i przeprowadzania kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla podwładnych. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, który w tym celu powinien skorzystać z pomocy uprawnionych podmiotów, które mogą przeprowadzać szkolenia okresowe BHP dla pracowników, jak sprawdzona firma Kns Partner, która stosuje różnorodne metody nauczania i przyswajania wiedzy, z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, case study, czy ciekawych filmów, dzięki czemu pracownicy są uświadomieni i zmotywowani do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Bez względu na zajmowane stanowisko, każdy pracownik powinien przejść przez szkolenie BHP. Jednakże ze względu na różna specyfikę pracy, może również się zakres kursu oraz jego częstotliwość.

Jedną z ważniejszych grup, która troszczy się o dobro innych osób na terenie zakładu są sami pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami (np. kierownicy działów i innych komórek organizacyjnych, mistrzowie, liderzy czy brygadziści). Ta grupa osób powinna posiadać ugruntowaną oraz aktualną wiedzę dotyczą świadomości mogących pojawić się w miejscu pracy zagrożeń. Ponadto, pracownicy z tej grupy powinni potrafi ocenić zagrożenia występujące w miejscu pracy oraz ryzyko związane w tymi zagrożeniami. Dzięki temu, w razie pojawienia się niebezpieczeństwa, posiadana wiedza pozwoli zareagować adekwatnie do sytuacji i udzielić wsparcia osobom pracujących na niższych szczeblach. Osoby na kierowniczych stanowiskach powinny posiadać wiedzę dotyczącą również stwarzania higienicznych i bezpiecznych warunków pracy.

Co dokładnie obejmuje szkolenie BHP dla kierowników i menadżerów?

Osoby zajmujące się kierowaniem pracownikami, powinny bezwzględnie chronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Takie szkolenie okresowe powinno odbywać się nie rzadziej niż co 5 lat i obejmować zagadnienia związane z BHP oraz regulamin pracy obowiązujący w danej firmie, co jest uzależnione od jej specyfiki. Nie bez znaczenia jest także zaznajomienie kadry kierowniczej z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów. Kierownik po zakończeniu szkolenia okresowego BHP orgaznizowanego przez profesjonalną firmę Kns Partner z Wrocławia powinien zdać test, dzięki któremu potwierdza się udział w kursie stosowanym zaświadczeniem. Organizacja oraz metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinna być priorytetem dla podwładnych zarządzających pracownikami niższych szczebli, a jednocześnie biorąc pod uwagę ochronę kobiet i młodocianych pracowników oraz profilaktyczna opiekę zdrowotną nad nimi.

Szkolenie okresowe BHP uczy również organizacji nadzoru nad pracownikami oraz sprawnej i efektywnej kontroli warunków pracy. Doświadczeni instruktorzy z firmy Kns Partner pozwolą na przykładach nauczyć się kadrze kierowniczej analizy okoliczności u przyczyn różnych, najczęściej pojawiających się w danej branży wypadków w miejscu pracy oraz podejmowanie kroków związanych z profilaktyką. Jeżeli jesteś pracodawcą, to nie zastanawiaj się, tylko skorzystaj z usług firmy Kns Partner, która oferuje fachowe doradztwo z zakresu szkoleń BHP oraz ich przeprowadzanie zarówno w formie tradycyjnej, jak i e-learningowej, co może okazać się dużym ułatwieniem.