Co warto wiedzieć o decyzji środowiskowej?

Materiał partnera
2019-10-15

Sprawy związane z ekologią czy też ochroną środowiska stały się w ostatnich latach nie tylko bardzo palącym tematem ale także i wymogiem w kwestii jej przestrzegania. Jednym z dokumentów, który musimy uzyskać w trakcie jakiejkolwiek inwestycji ingerującej w środowisko naturalne, jest tak zwana decyzja środowiskowa, dlatego też warto dowiedzieć się o niej nieco więcej.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest to wprowadzony w formie ustawy do prawa o ochronie środowiska naturalnego rodzaj dokumentu, którego celem jest dokładne ustalenie wykonania danej inwestycji w taki sposób, aby miała ona jak najmniejszy wpływ na pogorszenie naszego środowiska naturalnego. Należy pamiętać, iż decyzja ta jest niezbędna dla inwestycji, które mogą w znaczny sposób oddziaływać na środowisko tak, jak na przykład prace budowlane, a bez niej w późniejszym czasie nie uzyskamy zarówno pozwolenia na budowę jak i nie będziemy mogli ustalić warunków zabudowy danego terenu. Bez decyzji środowiskowej nie uzyskamy również pozwoleń i zezwoleń związanych z gospodarką odpadami.

Podział przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko naturalne

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawiera dwa rodzaje inwestycji, które mogą znacząco wpływać na środowisko, a należą do nich takie, które:

·         Potencjalnie mogą znacząco wpływać na środowisko - W tej kwestii decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu oceny środowiskowej podejmuje urząd, w którym składamy wniosek.

·         Zawsze znacząco wpływają na środowisko naturalne - W tym przypadku decyzja środowiskowa jest obowiązkowa.

Obowiązek dotyczący posiadania decyzji środowiskowej

Tak jak zostało wspomniane to już nieco wyżej, uzyskanie decyzji środowiskowej jest wymagane dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Pełne zestawienie przedsięwzięć   zawarte jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., wobec czego jeżeli planujemy realizację jakiejkolwiek inwestycji należy wcześniej zapoznać się z ww. rozporządzeniem w celu sprawdzenia czy przedsięwzięcie nie należy  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana?

Jak wiadomo istnieją również przedsięwzięcia, które nie wymagają uzyskania decyzji środowiskowej, a należą do nich między innymi sprawy związane z ochroną i bezpieczeństwem kraju, a także inwestycje ratownicze związane z usuwaniem bądź przeciwdziałaniem wobec różnego rodzaju bezpośrednich zagrożeń dla ludzi. Decyzji środowiskowej nie wymaga również przedsięwzięcie, które nie zostało wymienione w ww. rozporządzeniu.

Jak wypełnić wniosek o decyzję środowiskową?

Tego rodzaju wniosek możemy wypełnić oraz złożyć osobiście lub też zlecić to zadanie firmie takiej jak EKO-INWEST, której pracownicy z pełnym profesjonalizmem podejdą do tematu i wypełnią dla nas wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.

Opracowanie artykułu:

Eko inwest Marzena Kaźmierczak

Karłowicza 9/36, 62-510 Konin wielkopolskie
e-mail
www